Waar kunnen we mee helpen?

 • Voor donateurs: adreswijziging doorgeven

  Bent u donateur en wilt u een adreswijziging doorgeven? Stuur een mail met uw oude én nieuwe gegevens naar donateursadministratie@ontmoeting.nl

 • Voor donateurs: opzeggen

  Er zijn twee manieren om op te zeggen:

  Per mail
  U kunt uw opzegging per mail sturen naar: donateursadministratie@ontmoeting.nl

  Per brief
  Centraal Bureau
  Onderdoor 56
  Postbus 263 | 3990 GB HOUTEN

  Uw opzegging moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • Uw volledige naam
  • Adres en woonplaats
  • De reden van uw opzegging (optioneel). Dit zodat we donateurs in de toekomst beter van dienst kunnen zijn.
 • Voor donateurs: compliment, tip of klacht doorgeven

  Wilt u een tip of compliment met ons delen? Dat vinden we natuurlijk heel leuk. Mail naar info@ontmoeting.nl.

  Het kan natuurlijk ook zijn dat u een klacht heeft. Daar proberen we goed mee om te gaan. Stichting Ontmoeting heeft een klachtenprocedure voor klachten over ons fondsenwervingswerk en communicatie. Er zijn 3 manieren om uw klacht te melden.

  • Mondeling of per telefoon (telefoonnummer: (030) 635 40 90);
  • Per email (info@ontmoeting.nl) of direct aan de betrokken medewerker
  • Per post: (postbus 263, 3990 GB Houten).

  Uw schriftelijke klacht moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • Naam, adres en handtekening van de indiener;
  • Dagtekening;
  • Een omschrijving van de klacht.

  Voor cliënten is een andere klachtenprocedure beschikbaar.

 • Voor donateurs, medewerkers, vrijwilligers of zakelijke relatie: integriteit

  Als donateur, vrijwilliger, medewerker of andere zakelijke relatie van ons, kun je rekenen op de zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid van Stichting Ontmoeting. Je vertrouwen in ons vinden wij belangrijk en daarom staat integriteit hoog in het vaandel. Om die reden ondertekenen al onze medewerkers, stagiair(e)s en vrijwilligers onze gedragscode.

  Wat is een integriteitsschending?

  • ​belangenverstrengeling
  • ​manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
  • strafbare misdragingen buiten werktijd
  • verspilling en misbruik van eigendommen
  • ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.
 • Voor medewerkers en vrijwilligers: vertrouwenspersoon

  Mevr. W. Koopman en Dhr. T. Boersma. 

  Voor medewerkers zijn de gegevens hier te vinden.

  Voor vrijwilligers zijn de gegevens hier te vinden.

 • Voor cliënten: klachtenprocedure

  Onze medewerkers streven naar hulpverlening en begeleiding die duidelijk, open, eerlijk en nabij is. Maar het kan gebeuren dat je ontevreden bent. Dat horen wij graag. Samen gaan we kijken naar een oplossing en het verbeteren van ons hulp waar nodig. Bespreek met je begeleider de mogelijkheden voor het indienen van een klacht.

  Download hier ons klachtenreglement.

 • Voor cliënten: onze cliëntenraad

  Ontmoeting heeft een cliëntenraad die bestaat uit een oneven aantal leden tussen de vijf en de negen en is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter en cliënten en cliëntvertegenwoordigers vanuit beide regio’s. Zij adviseren de directeur-bestuurder bij beleidsbeslissingen en bewaken het cliëntbelang.

  Meer over onze cliëntenraad vind je hier.

Centraal Bureau

Bezoek adres

Onderdoor 56, 3995 DX Houten

Postadres

Postbus 263, 3990 GB Houten

Stichting Ontmoeting

KVK: 24371737

RISN: 814200291

Stichting Ontmoeting Fondsenwerving

KVK: 24371741

RISN: 814200308

BTW: NL 8142.00.308.B.01

IBAN: NL35 RABO 0387 669 140

Stichting Ontmoeting Vastgoed

KVK: 88371514

RISN: 864597964

BTW: NL 8645.97.964.B.01