• Werken met een interessante doelgroep: Wij werken met dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en multiprobleemgezinnen. De problematiek waar onze doelgroep mee worstelt is complex. Er valt voor jou dus ontzettend veel te leren! Onze doelgroep is 18+.  
  • Veel eigen verantwoordelijkheid: Bij Ontmoeting werken we met zelfsturende teams, waarbij we gebruik maken van elkaars kwaliteiten als collega’s. Als stagiair zul je dit zeker merken! Er is veel mogelijk. Afhankelijk van hoever je bent in je leerproces krijg je bij ons veel eigen verantwoordelijkheid. 
  • Een Christelijke identiteit: Het is fijn om samen te werken vanuit een Christelijke visie. We beginnen de dag met dagopeningen, bidden samen voor elkaar en onze cliënten en er is ruimte om het met elkaar en/of met cliënten over allerlei levensvragen te hebben.  
  • Methodiek: Wij werken vanuit de SRH methodiek, waar de presentiebenadering een belangrijk onderdeel van is. Daarbij is werken vanuit relatie en écht menselijk contact heel belangrijk. Je staat naast je cliënt en niet boven hem of haar. De cliënt houdt zelf de regie over het proces en jij ondersteunt. 
  • Ervaren en kundige hulpverleners: Van onze hulpverleners valt veel te leren. Ze zijn kundig en hebben elk hun eigen kwaliteiten en specialiteiten. 
  • Warme organisatiecultuur: Je voelt het meteen als je binnenkomt. Bij Ontmoeting mag je zijn zoals je bent. We staan voor elkaar klaar en zijn behulpzaam. Er zijn korte lijnen en we hebben een platte organisatiestructuur.