Iedereen verdient een thuis

Onze cliënten hebben die rust hard nodig om te herstellen. Het leven op straat heeft hen gehard en in een overlevingsmodus gebracht. Ze kunnen vaak alleen nog maar denken aan het zoeken van eten en een slaapplaats voor de nacht. Ontmoeting gelooft dat ieder mens recht heeft op een eigen thuis. Een thuis zorgt voor veiligheid en geborgenheid. Het is de plek waar je tot rust komt en jezelf mag zijn. Vanuit díe basis kun je verder werken aan herstel. 

Ik had niets meer. Leven werd overleven.

Ron

Terwijl mensen om hem heen zich naar huis haasten, blijft Ron alleen op straat achter.

Hij liep op straat met een shopper, een slaapzak en een foto van zijn kinderen. De enige spullen die hij nog had. Ron was dakloos geworden door een opeenstapeling van tegenslagen. Zijn scheiding was de laatste klap. Hij werd zijn huis uitgezet, overleven op straat was zijn enige optie.

Onze veldwerker trof Ron aan in een parkje. Na een kop koffie en een gesprekje leerden we zijn situatie kennen. Een paar maanden later kwam hij bij ons in begeleiding. We doen er nu alles aan om hem te begeleiden naar een eigen huis; dé sleutel tot herstel.

Uw steun helpt

In Nederland slapen duizenden mensen op straat. Zij verdienen een
thuis en iemand die hen ziet.


Met uw steun bieden wij een veilige plek en kan er gewerkt worden aan
herstel. Helpt u mee?