Wij ondersteunen bij:

Regelzaken
 • We vragen een BSN en DigID aan
 • Zolang er geen ander inkomen is wordt leefgeld aangevraagd
 • We ondersteunen bij praktische regelzaken
Werk
 • Samen zoeken we naar passend werk
 • Ontmoeting heeft een eigen netwerk wat we zoveel mogelijk benutten
 • Kinderen tot 18 jaar hebben leerplicht en ondersteunen we hierbij waar nodig
Wonen
 • Ontmoeting biedt opvang en begeleiding
 • Een eigen slaapkamer en gedeelde woonkamer en keuken zorgt voor de basisvoorzieningen
 • Er is dagelijkse begeleiding aanwezig

Opvang en begeleiding

Met een team van activiteitenbegeleiders, social workers, tolken, vrijwilligers en locatiemanagers wordt er dagelijks gewerkt aan het welzijn van de Oekraïnse vluchtelingen. We richten ons op het zoeken naar passend werk, we organiseren activiteiten op de locaties en zorgen voor de juiste sociale begeleiding.

Deze mensen hebben zonder uitzondering te maken met trauma’s. Ze verblijven in een vreemd land ver van huis, spreken de taal niet of nauwelijks en moeten wennen aan een andere cultuur. Veel gezinnen zijn incompleet, omdat de man de grens niet over mag. Op onze locaties bieden we een luisterend oor en proberen zo goed als mogelijk te helpen bij heel uiteenlopende vragen en problemen. We werken aan vertrouwen, zodat steeds meer persoonlijke verhalen gedeeld worden. Door te luisteren, persoonlijke aandacht te geven en af te leiden zijn we er voor deze mensen in nood.

Hoe gaat het in zijn werk

 • Doorverwijzing

  De veiligheidsregio verwijst mensen door naar Ontmoeting op basis van behoeften, rechten en wat er passend is.

 • Eerste regelzaken

  Naast een warm ontvangst gaan we aan de slag met belangrijke regelzaken. Er wordt een BSN nummer aangevraagd, zodat alle andere zaken opgestart kunnen worden. Ook wordt een DigID aangevraagd.

  Kinderen tot 18 jaar hebben leerplicht. We helpen hen bij de grote druk die er ligt om hier naar school te gaan, huiswerk te maken én online lessen vanuit Oekraïne te volgen.

  Waar mogelijk helpen wij volwassenen bij het vinden van werk, hierbij zetten we ons netwerk in. Zolang er nog geen werk is wordt er voorzien in leefgeld zodat boodschappen en noodzakelijke kosten betaald kunnen worden.

 • Hulp en ondersteuning

  De locatie voorziet in een eigen slaapkamer, gezamenlijke woonkamers en gedeelde keukens. Vanuit locatiebeheer zorgen we dat het netjes op orde is. Social workers leggen het contact en signaleren welke vragen en behoeften er zijn. Hierbij zijn we gericht op preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Waar nodig verwijzen we door naar het wijkteam voor aanvullende hulp.

Wij bieden Opvang Oekraïense vluchtelingen in:

Even sparren of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op!
Contact
Centraal Bureau Ontmoeting
030 635 40 90 info@ontmoeting.nl