Ontmoeting gelooft dat ieder mens recht heeft op een eigen thuis. Een thuis zorgt voor veiligheid en geborgenheid. Het is de plek waar je tot rust komt en jezelf mag zijn. Vanuit díe basis kun je verder werken aan herstel. Onze social workers bouwen aan een relatie met onze cliënten, en bieden hen tegelijkertijd professionele hulp op alle gebieden waar zij op zijn vastgelopen.

We bezoeken onze cliënten thuis, of bieden hen woonruimte aan wanneer dit nodig is. Op onze inlooplocaties zijn mensen welkom, voor de eerste stap naar hulp. Daarnaast bieden we forensische zorg aan mensen met justitiële titel. Veel van onze cliënten worstelen met zingevingsvragen. Onze pastoraal medewerkers verlenen daarom pastorale zorg die past bij de situatie van elke cliënt.

Onze methodiek

Medewerkers van Ontmoeting werken volgens de SRH-methodiek en de presentiebenadering. We werken vanuit ons mens-zijn en onze ervaring als mens willen delen met de cliënt. Daarnaast gebruiken we onze professionele kennis om te kijken naar de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en van de omgeving. We geven steun aan de cliënt die met zijn eigen herstelproces bezig is.

Onze christelijke identiteit is en blijft ons vertrekpunt. Binnen het SRH klinkt zowel identiteit als professie door. Het SRH heeft alles te maken met presentie, nabij zijn, we horen als het ware de echo van Gods Naam. Mede door onze manier van bejegenen willen we hiervan iets laten zien. Laten zien hoe God met mensen omgaat