Ambulante begeleiding

Worstel jij met problemen op het gebied van huisvesting, financiën, werk, dagbesteding en/of je psychische/lichamelijke gezondheid? Wil jij je leven...

Wonen

Ontmoeting gelooft dat ieder mens recht heeft op een eigen thuis. Een thuis zorgt voor veiligheid en geborgenheid. Het is de plek waar je tot rust...

Beschermd wonen

Het leven brengt soms grote uitdagingen met zich mee. Wat is het dan fijn dat je er niet alleen voor staat! Ontmoeting biedt jou met beschermd wonen...

Activering en dagbesteding

Vind jij het moeilijk om je dag in te vullen of heb je problemen op het gebied van werk? Wil jij je leven graag anders inrichten en weet je niet hoe?...

Inloop en dagopvang

Als je alles bent kwijtgeraakt, heb je behoefte aan de meest noodzakelijke dingen zoals eten en drinken. Of een plek waar je veilig bent. Onze inloop...

Housing First

Misschien ben jij alles kwijtgeraakt en leef je langdurig en noodgedwongen op straat. Via Housing First streven we ernaar dat er geen dak- en...

Veldwerk en bemoeizorg

Soms loopt het leven anders dan je had gehoopt. Misschien ben jij alles kwijtgeraakt en leef je (noodgedwongen) op straat of bij iemand anders in...

Forensische zorg

Jij hebt een justitiële maatregel en bent op zoek naar begeleiding om weer mee te doen in de maatschappij. Het doel van onze begeleiding is jouw...

Opvang Oekraïense vluchtelingen

De Oekraïense mensen willen we graag een veilige plek bieden nu zij van huis en haard zijn verdreven door het oorlogsgeweld in hun land. Ontmoeting...

Aanvullende ondersteuning

Naast ons hulpaanbod bieden we aanvullende ondersteuning. We bieden pastorale hulp aan cliënten die worstelen met zingevingsvragen. Binnen de Ontmoetingnetwerken koppelen we maatjes aan cliënten.