Privacy

Stichting Ontmoeting tracht bij de verwerking en het beheer van uw persoonsgegevens uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat doen. Hierbij houdt Ontmoeting zich in alle gevallen aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Op deze pagina vindt u een beknopte samenvatting van de privacyverklaring in het algemeen. Bekijk hieronder op welke manier u met Stichting Ontmoeting te maken heeft en lees via de betreffende link de volledige privacyverklaring:

  • Medewerkers
  • Cliënten
  • Vrijwilligers
  • Donateurs en websitebezoekers
  • Cookiestatement

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien wordt Stichting Ontmoeting daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Ontmoeting wil daarom zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Beveiliging en toegang

We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen en het beveiligd verzenden van online formulieren en persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn

Ontmoeting bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen waaraan Stichting Ontmoeting moet voldoen voordat tot verwijdering kan worden overgegaan. Nadere informatie over bewaartermijnen vindt u in de aanvullende Privacyverklaringen.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Aanpassing

U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven. In de aanvullende Privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren.

Inzage en verwijdering

U kunt inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door Ontmoeting worden verwerkt of ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. In de aanvullende Privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren; soms gelden wettelijke beperkingen. Wanneer u niet meer door ons benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, moeten we uw naam registreren om u van toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Verstrekking aan derden

Stichting Ontmoeting schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. Al onze derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met al onze verwerkers overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Links naar derden

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Zij hanteren hun eigen privacystatements. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie. Stichting Ontmoeting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hoe deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding

Alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting Ontmoeting die de beschikking hebben over persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding daarvan uitgezonderd situaties waarin wij een wettelijke verplichting hebben om specifieke gegevens te delen met anderen.

Cookies

Stichting Ontmoeting  gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruikersvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen  en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Wij maken gebruik van functionele, analytische, social media en advertentiecookies. Hieronder vindt u een korte uitleg over deze cookies. Lees hier ons volledige Cookiestatement.

Vragen en klachten

Wanneer uw vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens helpen wij u graag verder. Heeft u een vraag of klacht over de naleving van dit reglement? Neem dan contact op via privacy@ontmoeting.org.

Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheden voor klachtenmelding zoals beschreven in een van de aanvullende privacyverklaringen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om zich te wenden tot de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Stichting Ontmoeting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.

Contact

Stichting Ontmoeting
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 263
3990 GB Houten

Aanvulling privacyverklaring

Donwload de aanvullende privacyverklaring cliënten

Download de aanvullende privacyverklaring donateurs/bezoekers website

Download de aanvullende privacyverklaring medewerkers

Download de aanvullende privacyverklaring vrijwilligers