Wilt u als gemeente helpen?

Kerken en geloofsgemeenschappen zijn een centrale spil in de achterban van Ontmoeting. Zij zijn de ontmoetingsplaats voor mensen die bewogen zijn door naastenliefde. Samen willen we gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om recht te doen en trouw te zijn aan onze kwetsbare naaste. Helpt uw gemeente mee?

Hoe kunt u ons helpen?

  • Gebed

We mogen ons werk doen in afhankelijkheid van God. Uw gebed is nodig. Wilt u bidden voor zegen op ons werk?

  • Tijd

Veel vrijwilligers zetten zich in voor mensen in een kwetsbare positie. Wilt u zich ook inzetten? Uw vrijwilligerswerk is van grote waarde. U verrijkt het leven van onze cliënten én dat van uzelf. Dat uw gemeente een veilige en toegankelijke plek mag zijn voor thuis- en daklozen. Neem contact met ons op via ons centrale nummer: 030 635 40 90

  • Beleg in woningen voor onze cliënten

U heeft de mogelijkheid om financieel te beleggen in Ontmoeting Vastgoed. Op deze manier zet u als gemeente uw financiën in met maatschappelijke impact. Meer informatie.

  • Financiële bijdrage

Ons werk kunnen we niet doen zonder de trouwe steun van onze achterban. Samen met u willen we er zijn voor mensen in een kwetsbare positie. Bijvoorbeeld het onderdeel Pastoraat heeft veel collecteopbrengsten nodig, maar daarnaast zijn er elk jaar weer diverse projecten waar concreet geld voor nodig is.

U kunt doneren via onderstaande button of een gift overmaken via ons rekeningnummer NL35RABO 0387 669 140

Hier zetten wij ons voor in

  • Pastoraat – We begeleiden cliënten tijdens hun aanwezigheid in de inloophuizen, organiseren Bijbelstudies, zingevingsbijeenkomsten en zondagse erediensten.
  • Goeree-Overflakkee – Het werk wat dit project nodig maakt, is de zorg om de jongeren die zich bewegen in een wereld met drank, drugs en eenzaamheid en torenhoge schulden.
  • Netwerken – Door middel van Ontmoetingnetwerken ondersteunen onze vrijwilligers mensen met sociale, psychische en financiële problematiek om hun leven weer op de rit te krijgen. Onze vrijwilligers bieden hulp bij het dagelijks leven.
  • Cliëntenfonds – Wij zijn er bij urgente noden, als er nergens anders financiering te krijgen is.
  • Huisvesting – Het beschikbaar hebben van tijdelijk en vaste woonruimte voor cliënten vraagt meer geld dan vanuit de overheid en budgetten beschikbaar is.

Ontdek meer over het leven van onze cliënten

Voor uw gemeente zijn er diverse mogelijkheden om de bewustwording over naastenliefde handen en voeten te geven. Voor de gehele gemeente, voor de kerkenraad, voor verenigingen en individuele leden. Voorlichtingen, presentaties en bijvoorbeeld workshops, wel of niet met ondersteuning vanuit Ontmoeting.

Een indringende bewustwording is het deelnemen aan een straatwandeling. Het starten met een presentatie bij een collecte is wat laagdrempeliger.

Heeft u andere ideeën of wilt u vrijblijvend kennismaken met Ontmoeting?

Neem contact met ons op!
Klaas Aalbers

Relatiebeheerder kerken

030 635 40 90 kaalbers@ontmoeting.nl