Cijfers van het jaarverslag van Ontmoeting, hoeveel cliënten we hebben geholpen.

Onze cliënten

Stichting Ontmoeting heeft in 2023 meer kwetsbare mensen geholpen en op verschillende locaties haar dienstenaanbod vergroot. Zo is er in Ede een nieuwe dagopvang geopend, zijn er meer Oekraïners opgevangen en is er een groei in het aantal cliënten met een justitiële achtergrond.

Onze fondsenwerving

Samen hebben we mooie hoogtepunten bereikt. Zo hebben ondernemers hun diensten of geld gedoneerd om (verbouwings)projecten te realiseren, zijn er door allerlei mensen telefoons en slaapzakken gedoneerd aan daklozen, was er een groei in het totaal aantal geworven fondsen in 2023 en zijn er particuliere investeringen geweest die de koop van een pand in Hoek van Holland mogelijk hebben gemaakt. We zijn blij met dit resultaat.

Onze financiën

Financieel eindigen we 2023 in de plus. Tegelijkertijd was het een jaar met financiële uitdagingen. In Noord-Holland en op de Veluwe zijn de tarieven voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vaak ontoereikend. De energiekosten zijn landelijk hoog. En er is een forse loonsverhoging geweest waardoor de kostprijs voor ons werk toeneemt. Dit gaat gepaard met een krapte aan zorgpersoneel, die soms vervangen moet worden met externe inhuur zodat we onze cliënten continuïteit in hun zorg kunnen bieden.

Onze medewerkers

We zijn blij dat we over 2023 meer collega’s hebben kunnen verwelkomen dan het aantal collega’s van wie we afscheid namen. We hebben onze wervingsstrategie aangescherpt en zagen een toename aan zij-instromers in de organisatie. De nood aan personeel blijft in 2024 echter een uitdaging. Ruim 1.100 vrijwilligers hebben zich samen met onze medewerkers ingezet voor het werken aan herstel.

Ons perspectief

Ons allermooiste resultaat is en blijft het perspectief dat we mochten bieden aan mensen die zijn vastgelopen. De persoonlijke verhalen die niet te kwantificeren zijn van mensen die zich soms voor het eerst gehoord, gezien en geholpen voelen. Mensen die hun waardigheid (her)ontdekken. Mensen die ondanks hun benauwde omstandigheden de Heere Jezus persoonlijk hebben leren kennen als hun Heere en Heiland.

Raak betrokken

In Nederland zijn er veel mensen die leven aan de rand van de samenleving. Mensen die geen volwaardige plek hebben in onze maatschappij en door velen worden vergeten. Dichtbij, in ons eigen land. Ook zij hebben onze hulp nodig om weer perspectief te krijgen in het leven. En die hulp begint bij bewustwording dat iedereen kan bijdragen in het omzien naar onze naaste.