Steun van onze achterban

“In ons bestuursverslag leest u hoe we dit in 2023 hebben gedaan. Het ‘succes’ van onze stichting is grotendeels te danken aan de inzet van onze toegewijde medewerkers en meer dan 1100 vrijwilligers. Dag in, dag uit zetten zij zich in om onze cliënten te ondersteunen en hen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Daarnaast is de stichting enorm ondersteund door mensen, kerken en bedrijven die voor ons werk bidden en die ons werk ook financieel steunen.”

 

Het ‘succes’ van onze stichting is grotendeels te danken aan de inzet van onze toegewijde medewerkers en meer dan 1100 vrijwilligers.

Gerard Stoop

“Mede dankzij particuliere giften en leningen hebben we bijvoorbeeld in 2023 een nieuw gebouw kunnen kopen in Hoek van Holland. Verder hebben we een nieuwe locatie geopend in Woerden. Deze vastgoed ontwikkelingen zorgen voor meer woonplekken voor cliënten en meer werkplekken voor collega’s. We zijn dankbaar voor deze groei.”

Scherp op de wind zeilen

“Tegelijkertijd hadden we in 2023 ook wat financiële tegenslag. De ontoereikende zorgtarieven in sommige gemeenten, lastig te vervullen vacatures, de grote CAO verhoging (die overigens zeer gegund is aan al onze medewerkers) en de kosten van wonen maken dat we meer dan ooit scherp op de wind moeten zeilen.”

“Het uiteindelijk resultaat van het afgelopen jaar, hoeveel mensen we hebben kunnen helpen en bereiken, dat leest u in ons jaarverslag. Zelf kan ik niet anders zeggen dan dat ik dankbaar ben om wat we samen hebben bereikt. Ook aan u dank voor uw steun en interesse. Ik wens u veel leesplezier.”

Raak betrokken

“In Nederland zijn er veel mensen die leven aan de rand van de samenleving. Mensen die geen volwaardige plek hebben in onze maatschappij en door velen worden vergeten. Dichtbij, in ons eigen land. Ook zij hebben onze hulp nodig om weer perspectief te krijgen in het leven. En die hulp begint bij bewustwording dat iedereen kan bijdragen in het omzien naar onze naaste.”