Over onze organisatie

Ontmoeting is opgericht in 1988 door een groep predikanten die geraakt werd door het lijden van de dakloze medemensen in de stad. In 1991 werd een pand aangekocht aan de ’s Gravendijkwal in Rotterdam. Met de opening van dit dienstencentrum is de eerste opvangvoorziening van Ontmoeting een feit. Het is een laagdrempelig dienstencentrum waar opvang, activering en begeleiding wordt aangeboden.

Inmiddels mogen we al 35 jaar naast kwetsbare mensen staan vanuit diepgewortelde naastenliefde. Samen met een groot netwerk van vrijwilligers, donateurs, ondernemers, fondsen, kerken en scholen.

 

Wij zetten ons in om samen met kwetsbare mensen te werken aan hersteld leven, door van en met elkaar te leren.

Samen

Samen met God, samen met de cliënt, samen met vrijwilligers, medewerkers en andere hulpverleners.

Leren

Leren met vallen en opstaan van en met elkaar. Ontmoeting is een lerende organisatie.

Leven

Het leven met al z’n ups en downs. Maar ook het leven met een hoofdletter, het echte leven met perspectief door een herstelde relatie met de Heere God. Dit verwijst meteen naar de identiteit van Ontmoeting.

Onze cliëntenraad

Ontmoeting heeft een cliëntenraad die bestaat uit een oneven aantal leden tussen de vijf en de negen en is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter en cliënten en cliëntvertegenwoordigers vanuit beide regio’s. Zij adviseren de directeur-bestuurder bij beleidsbeslissingen en bewaken het cliëntbelang.

Raak betrokken

In Nederland zijn er veel mensen die leven aan de rand van de samenleving. Mensen die geen volwaardige plek hebben in onze maatschappij en door velen worden vergeten. Dichtbij, in ons eigen land. Ook zij hebben onze hulp nodig om weer perspectief te krijgen in het leven. En die hulp begint bij bewustwording dat iedereen kan bijdragen in het omzien naar onze naaste.