‘’Toen ik net bij Ontmoeting werkte, wist ik: dit is het! Je komt in de leefwereld van de cliënt en zit letterlijk naast hem of haar. Je probeert als het ware iemands handleiding te ontdekken en bouwt stapje voor stapje aan vertrouwen. De mensen die ik begeleid, hebben te maken met veel problemen: schulden, verslaving, trauma’s, dakloosheid, een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat maakt hen kwetsbaar. Present willen zijn en een lange adem hebben, dat is nodig om dit werk vol te houden. 

Maatwerk en creativiteit 

Daarom vergt mijn baan maatwerk en creativiteit. Je krijgt allereerst een hulpvraag rond leefgebieden waar iemand mee worstelt. Gaandeweg ontdek je de mens achter de hulpvraag, zijn krachten en belemmeringen. Ik zorg ervoor dat ik me aanpas op het tempo én de behoeften van de ander. Van samen eens naar een museum toe, tot blijven volhouden bij de gemeente: Dit werkt kent heel veel mooie én pittige momenten.  

Samen leren leven  

Werken vanuit relatie met de cliënt is daarom des te belangrijker. Je werkt aan een basis van vertrouwen om samen te ontdekken wat wél lukt. Je bent erbij wanneer iemand door een crisis gaat, maar ook wanneer iemand vooruitgang boekt of iets positiefs meemaakt. Dat vind ik heel bijzonder. Samen het leven leven noem ik dat.