Help je mee?

Door het werk van Ontmoeting te steunen zorg je ervoor dat: 

 • Dak- en thuisloze mensen begeleid worden naar een woning met begeleiding of een zelfstandige woning. 
 • Mensen een warm thuis krijgen op onze inloop, waar zij op adem mogen komen en laagdrempelig contact kunnen maken.
 • Mensen weer in hun kracht gaan staan door passende werktrajectbegeleiding of dagbesteding.
 • Mensen die hun thuis dreigen kwijt te raken voorzien worden van alle ondersteuning die zij nodig hebben (denk aan hulp bij schulden, hulp bij administratie)
 • Mensen zich weer gezien voelen. Ze hoeven hun last niet alleen te dragen! Samen met onze donateurs, vrijwilligers en medewerkers staan we om hen heen.

Periodieke schenking

Wanneer u Ontmoeting voor een langere periode structureel wilt steunen, is een schenkingsovereenkomst een aantrekkelijke regeling. Deze manier van geven levert namelijk veel rendement voor uzelf en/of voor Ontmoeting op via belastingteruggave.

Bij een schenkingsovereenkomst van ten minste vijf jaar is het jaarlijks te schenken bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een schenkingsovereenkomst? Neem contact met ons op voor meer informatie.

CBF-erkenning en ANBI status

 • Waarom het CBF-keurmerk

  Het CBF is de toezichthouder van de goededoelensector. Zij toetsen organisaties aan de normen die door de sector zelf zijn opgesteld.  U herkent deze organisaties aan het logo ‘CBF Erkend goed doel’. Dan weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

  Ook Stichting Ontmoeting heeft deze erkenning.

  Normen Goede doelen die in aanmerking willen komen voor een erkenning, moeten aan verschillende normen voldoen. Het CBF let er bijvoorbeeld op of:

  • Er een stevige organisatiestructuur is met heldere afspraken;
  • De financiën verstandig worden beheerd;
  • Er duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de activiteiten;
  • Het geld van donateurs ook echt bij het goede doel terechtkomt;
  • De organisatie transparant is.

  Klachten kunnen door donateurs via mail, telefoon of per post worden ingediend. Voor klachten van donateurs is een klachtenreglement beschikbaar. Verder zijn ons strategisch beleidsplan en de statutenwijziging in te zien.

  Voor meer informatie zie www.cbf.nl.

 • Het erkenningspaspoort

  Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
  Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

  Wat is de Erkenning?
  De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

  Bekijk het erkenningspaspoort

 • ANBI en RISN nummer

  Stichting Ontmoeting Fondsenwerving is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Ontmoeting een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).

  Onze gegevens:
  Officiële naam: Stichting Ontmoeting Fondsenwerving
  KVK: 24371741
  RSIN: 814200308