Als verwijzer of intakemedewerker weet je dat ex-gedetineerden vaak voor grote uitdagingen staan bij terugkeer naar de samenleving. Na een periode van detentie kan het moeilijk zijn om een nieuw leven op te bouwen. Als forensische zorgspecialist kan Ontmoeting FZ deze ex-gedetineerden helpen bij het aanpakken van deze uitdagingen en het bereiken van een succesvolle re-integratie.

Uitdagingen voor ex-gedetineerden

Het is geen geheim dat ex-gedetineerden vaak te maken hebben met een breed scala aan uitdagingen bij terugkeer naar de samenleving. Naast de mogelijke stigmatisering en sociale uitsluiting, kunnen er ook problemen zijn op het gebied van huisvesting, financiën, werkgelegenheid en het opbouwen van nieuwe relaties. Het kan voor ex-gedetineerden moeilijk zijn om deze uitdagingen zelfstandig aan te pakken en daarom is professionele forensische begeleiding vaak nodig.

Over Ontmoeting FZ

 • Wie is Ontmoeting FZ?

  Al meer dan 20 jaar bieden wij forensische zorg en hebben wij al vele cliënten mogen ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving. Meer dan de helft van onze cliënten rond zijn of haar traject goed af!

  We bieden forensische zorg onder het motto: ”Samen leren leven”. Dat is samen leren, samen leven en leren leven. Vanaf het allereerste contact doen wij alles in nauw overleg met de cliënt, onze toezichthouders en zorgpartners.

  We bieden onze cliënten professionele begeleiding op maat. In elke stap die zij nemen. We staan naast de cliënt en weten zo wat hij of zij nodig heeft. Dit doen we met forensische scherpte en oog voor het risico voor cliënt en maatschappij.

 • Wat wil Ontmoeting tijdens de intake weten van mijn cliënt?

  De motivatie van de cliënt is een belangrijke, stuwende factor tijdens het hele traject. Daarom vragen we daar uitgebreid naar tijdens het intakegesprek. We willen weten: waar zit je op dit moment? Hoe gaat het met je? Wat hoop je, wat verwacht je? Waar heb je al aan gewerkt, kunnen we vervolgstappen maken of moet er eerst nog een behandeling starten voor je bij ons komt? Wat is er in jouw verleden gebeurd en hoe kan je dat verwerken? Kan de begeleiding ambulant of is er meer bescherming of structuur nodig? We geven uw cliënt inzicht in onze aanpak. We zullen benadrukken dat een eventuele behandeling door zorgpartners niet losstaat van het wonen bij ons. Wat er tijdens een externe behandeling aan bod komt, kan de cliënt in de praktijk brengen in het dagelijkse leven bij Ontmoeting.

 • Wat betekent de betrokkenheid van vrijwilligers op jullie werk?

  Geen enkele instelling voor Forensische zorg heeft zoveel vrijwilligers als Ontmoeting FZ. Op 250 medewerkers hebben we 1.000 vrijwilligers. Ook binnen Ontmoeting FZ worden vrijwilligers ingezet. Ze gaan onder andere op verzoek mee met cliënten als zij naar de rechtbank, het ziekenhuis of hun familie gaan. We merken dat het onze cliënten goed doet om te ervaren dat mensen zich vrijwillig voor hen inzetten. Dat anderen voor hen klaarstaan bevordert hun vertrouwen in de mensen om hen heen.

  Natuurlijk vormen de vrijwilligers geen vervanging voor wat onze professionals doen. Maar hun bijdrage is wel van onschatbare waarde. We brengen en houden hun deskundigheid op peil door coaching en cursussen. Elke vrijwilliger is bovendien ambassadeur voor ons werk, en daarmee draagt hun betrokkenheid ook bij aan het verkleinen van de stigma’s tussen onze cliënten en de maatschappij. Onze vrijwilligers maken van Ontmoeting een unieke organisatie!

 • Hoe worden medewerkers geschoold?

  Wij zijn specialist in forensische zorg. Al onze medewerkers volgen dan ook nauwe forensische scholing. Jaarlijks volgen zij ook bijscholing om hun kennis op peil te houden. Collega’s delen hun kennis met andere collega’s via een interne kerngroep Forensische Zorg. We weten dat goede Forensische zorg vraagt om forensische scherpte, die erop gericht is om de belangen van de cliënt en van de maatschappij in evenwicht te houden. Die scherpte is nooit vanzelfsprekend en heeft voortdurend onderhoud nodig. Onze grondige aanpak op het gebied van opleiding, training en kennisdelen stelt ons in staat hoge kwaliteit te leveren en die kwaliteit binnen Ontmoeting ook te borgen.

Forensische begeleiding en behandeling

Ontmoeting FZ biedt professionele forensische begeleiding voor ex-gedetineerden die hulp nodig hebben bij hun re-integratie. Onze begeleiding is persoonlijk en op maat gemaakt voor elke cliënt. We bieden zowel individuele als groepsbegeleiding om ervoor te zorgen dat elke cliënt de hulp en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.

Forensische zorgspecialisten

Individuele en groepsbegeleiding

Onze individuele begeleiding is gericht op de persoonlijke behoeften van elke cliënt. We werken nauw samen met onze cliënten om hun doelen te begrijpen en hen te helpen deze te bereiken. Onze groepsbegeleiding biedt cliënten de mogelijkheid om in contact te komen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben gehad en helpt hen bij het opbouwen van een sterk netwerk van ondersteunende relaties.

Vertrouw op Ontmoeting FZ voor forensische zorg

Als forensische zorgspecialist begrijpt Ontmoeting FZ de unieke uitdagingen waarmee ex-gedetineerden te maken hebben bij terugkeer naar de samenleving. We zijn toegewijd aan het bieden van persoonlijke en op maat gemaakte begeleiding om onze cliënten te helpen. Ons Centraal Aanmeld Team (CAT) staat voor u klaar. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor jouw cliënt.