Ontmoeting FZ biedt in alle regio’s ambulante begeleiding.

Begeleiding in eigen woning

Onze persoonlijk begeleiders bezoeken onze cliënten zo vaak als nodig is. De begeleiding is afgestemd op de afspraken in het begeleidingsplan.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben of een kamer van Ontmoeting huren. Ontmoeting heeft een aantal panden. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De cliënt wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de reclassering, verslavingszorg en GGZ.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Onze persoonlijk begeleiding bezoekt uw cliënt zo vaak als nodig is. Hulp is mogelijk op allerlei terreinen. We bieden schuldhulpverlening, activering, woonbegeleiding en werkervaringsplekken. Voor verslavingszorg en psychiatrische of psychologische begeleiding werken we samen met deskundige partners.

"Mijn begeleider komt twee keer per week langs. Dat biedt me de structuur die ik keihard nodig heb."

- Roel (51)

Belangrijke vragen

 • In welke regio's bieden jullie Ambulante begeleiding?

  Noord-Holland, Zuid-Holland en de Veluwe.

 • Hoe worden medewerkers geschoold?

  Wij zijn specialist in forensische zorg. Al onze medewerkers volgen dan ook nauwe forensische scholing. Jaarlijks volgen zij ook bijscholing om hun kennis op peil te houden. Collega’s delen hun kennis met andere collega’s via een interne kerngroep Forensische Zorg. We weten dat goede Forensische zorg vraagt om forensische scherpte, die erop gericht is om de belangen van de cliënt en van de maatschappij in evenwicht te houden. Die scherpte is nooit vanzelfsprekend en heeft voortdurend onderhoud nodig. Onze grondige aanpak op het gebied van opleiding, training en kennisdelen stelt ons in staat hoge kwaliteit te leveren en die kwaliteit binnen Ontmoeting ook te borgen.

 • In welke regio's bieden jullie ''Beschermd wonen''?

  Wij beschikken over meerdere woonlocaties. Zo hebben we een specialistische FZ Beschermd Wonen locatie in Epe. Op dit terrein bieden we 24-uurszorg aan ex-gedetineerde mannen. Daarnaast bieden we in Zuid-Holland en Noord-Holland ook enkele beschermd wonen locaties die niet uitsluitend zijn bedoeld voor FZ cliënten. Hier kunnen ook vrouwen geplaatst worden.

 • Hoe monitoren jullie de ontwikkeling van mijn cliënt en wat gebeurt er bij tegenslagen?

  Aan het begin van het traject praten we met uw cliënt over moeilijke momenten. We vragen welk gedrag daarbij hoort, zodat we in actie kunnen komen als we later dat gedrag zien. Daarvoor maken we een signaleringsplan.

  In dit plan gebruik we de Stoplichtmethode. Meteen als we gedrag zien dat van groen naar oranje gaat, gaan we in gesprek met de cliënt. Hoe kunnen we verdere ontwikkeling naar rood voorkomen? Wat heeft de cliënt nodig en hoe kan hij dit in toekomst eventueel voorkomen? Ook kijken we of de verwijzer betrokken moet worden en input kan leveren.

  We organiseren een multidisciplinair overleg als de situatie daar om vraagt. Een time-out in de justitiële inrichting van herkomst kan een uiterste optie zijn wanneer dit past binnen het justitiële kader. Daarna pakken we de draad graag weer op.

forensische ambulante begeleiding

Wat is forensische ambulante begeleiding?

Forensische ambulante begeleiding is een vorm van professionele zorg die gericht is op mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie, zoals bijvoorbeeld iemand met voorwaardelijke veroordeling, schorsing van de voorlopige hechtenis. Of vanuit detentie door middel van een voorwaardelijke invrijheidstelling. Met als doel recidive te voorkomen. Ambulant betekent dat mensen een eigen plek hebben om te wonen en de begeleiding op maat is. De gesprekken vinden plaats op de locatie van de cliënt of op het kantoor. 

Forensisch ambulant begeleiders bij Ontmoeting FZ

Onze forensisch ambulant begeleiders zijn professionals die ervaring hebben met het werken met deze doelgroep. En zijn opgeleid om mensen met problemen op allerlei leefgebieden – psychosociale problemen, schulden, verslaving, etc. – te begeleiden in hun herstelproces. Dit doen we onder andere door middel van woonondersteuning, Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, dagbesteding en opbouw van netwerk. De forensisch ambulant begeleider werkt samen met de cliënt aan het verminderen van problemen op diverse levensterreinen. De begeleider loopt samen met de cliënt op om hem of haar te helpen de verbinding met zichzelf en de omgeving weer op te zoeken. Het begeleidingstraject verschilt per cliënt en is volledig afgestemd op de situatie van de cliënt. Onze persoonlijk begeleider bezoekt jouw cliënt zo vaak als als nodig en geïndiceerd is.

Ambulante forensische zorgaanbod

Ambulante forensische zorg is een vorm van hulpverlening die gericht is op mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en die psychische begeleiding nodig hebben. Deze vorm van zorg wordt ambulant gegeven, wat betekent dat de cliënt niet in een zorginstelling hoeft te verblijven, maar thuis kan blijven terwijl hij of zij professionele hulp krijgt. In de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en de Veluwe bieden wij ambulante begeleiding.

Ontmoeting FZ biedt bijvoorbeeld schuldhulpverlening, activering, woonbegeleiding en werkervaringsplekken. Voor verslavingszorg en psychiatrische of psychologische begeleiding werken we samen met deskundige partners. En natuurlijk begeleiden we de cliënt in samenwerking met de reclassering, verslavingszorg, inkomensbeheer en GGZ.

Het doel van forensische ambulante begeleiding & ambulante forensische zorg

Het doel van forensische ambulante begeleiding en ambulante forensische zorg is het stabiliseren of verbeteren van diverse levensgebieden waar de cliënt op vast is gelopen. Dit kan variëren van financiële problemen, verslaving tot psychische problemen. De hulpverlener werkt samen met de cliënt aan het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om de levenssituatie te verbeteren. Deze vormen van hulpverlening zijn bedoeld om mensen te helpen hun leven weer op te pakken en om terug te keren naar de samenleving.

Hoe kan forensische ambulante begeleiding en ambulante forensische zorg helpen bij het verminderen van gedragsproblemen en het verbeteren van de mentale gezondheid?

Forensische ambulante begeleiding en ambulante forensische zorg kunnen helpen bij het verminderen van problemen op praktische leefgebieden en het verbeteren van de situatie van de cliënt door middel van individuele gesprekken en begeleiding bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De hulpverlener werkt samen met de cliënt om een persoonlijk plan op te stellen, waarin concrete doelen op verschillende leefgebieden opgepakt worden. Onze persoonlijk begeleiders bezoeken onze cliënten zo vaak als als nodig en geïndiceerd is. De begeleiding is afgestemd op de afspraken in het begeleidingsplan.

Ambulante begeleiding: Persoonlijke begeleiding op alle mogelijke levensgebieden

Ontmoeting FZ begeleidt cliënten aan huis. Of zij nu beschikken over een eigen woning, of een woning bij ons huren. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De cliënt wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op via intake@ontmoeting.nl of onderstaande button.