Ontmoeting FZ biedt in alle regio’s ambulante begeleiding.

Ambulante begeleiding (in eigen woning)

Als je zelfstandig woont, maar wel begeleiding nodig hebt op diverse leefgebieden, is er de mogelijkheid om dit op te starten. Door middel van een aanmelding voor ambulante begeleiding kunnen we na een intake inventariseren wat er nodig is en wat wij kunnen aanbieden. Onze persoonlijk begeleiders bezoeken onze cliënten thuis of ontvangen hen bij ons op de locatie en dit kan variëren in het aantal uren per week. De begeleiding is afgestemd op de afspraken in het begeleidingsplan. Als het nodig is kunnen we het aanbod intensiveren of juist afbouwen. Een reguliere aanmelding staat voor 3,5 tot 5,5 uur per week begeleiding. 

Vaak is er (nog geen) sprake van een eigen woonplek en helpen we mee om praktische zaken op orde te krijgen om de kans op een eigen woonplek vergroten.  

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben, bij iemand verblijven tot ze een eigen woonplek hebben of een kamer van Ontmoeting huren. Ontmoeting heeft een aantal panden op verschillende locaties en in steden waar we kamers of studio’s verhuren in combinatie met ambulante begeleiding. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De cliënt wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer, woonvaardigheden, dagbesteding en contacten met de reclassering, verslavingszorg en GGZ.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Onze persoonlijke begeleiding bezoekt uw cliënt regelmatig en kan het aantal uren intensiveren als dit nodig blijkt te zijn. Hulp is mogelijk op allerlei terreinen. We bieden schuldhulpverlening, activering, woonbegeleiding en werkervaringsplekken. Voor verslavingszorg en psychiatrische of psychologische begeleiding werken we samen met deskundige partners.

"Mijn begeleider komt twee keer per week langs. Dat biedt me de structuur die ik keihard nodig heb."

- Roel (51)

Thuishavens

Ontmoeting heeft meerdere panden beschikbaar waar een kamer of studio gehuurd kan worden. Dit is altijd in combinatie met begeleiding (met een indicatie hiervoor). In verschillende regio’s (Rotterdam, Apeldoorn, Harderwijk) bieden we deze mogelijkheid. Deze woonplekken zijn bedoeld als doorstroomvoorziening en niet voor langdurige bewoning. De insteek is bewoning voor maximaal 1 jaar. Voor de studios in Rotterdam kun je ook op basis van een indicatie FZ Verblijfszorg (licht – C1) aangemeld worden. 

Belangrijke vragen

 • In welke regio's bieden jullie Ambulante begeleiding?

  Noord-Holland, Zuid-Holland en de Veluwe.

 • Hoe worden medewerkers geschoold?

  Wij zijn specialist in forensische zorg. Al onze medewerkers volgen dan ook gerichte forensische scholing. Jaarlijks volgen zij ook bijscholing om hun kennis op peil te houden. Collega’s delen hun kennis met andere collega’s via een interne kerngroep Forensische Zorg. We weten dat goede Forensische zorg vraagt om forensische scherpte, die erop gericht is om de belangen van de cliënt en van de maatschappij in evenwicht te houden. Die scherpte is nooit vanzelfsprekend en heeft voortdurend onderhoud nodig. Onze grondige aanpak op het gebied van opleiding, training en kennisdelen stelt ons in staat hoge kwaliteit te leveren en die kwaliteit binnen Ontmoeting ook te borgen.

 • In welke regio's bieden jullie Beschermd wonen?

  Wij beschikken over een specialistische FZ Beschermd Wonen locatie in Epe. Op dit terrein bieden we 24-uurszorg aan ex-gedetineerde mannen.

 • Hoe monitoren jullie de ontwikkeling van mijn cliënt en wat gebeurt er bij tegenslagen?

  Vanaf de start van de aanmelding zijn we in overleg met de verwijzer. Dit continueert tijdens de begeleiding, en we houden bij voorkeur korte lijnen en overleg met elkaar. Dit zorgt ervoor dat er geen verrassingen ontstaan als het even iets minder goed gaat, en mogelijk kunnen we hier al tijdig op anticiperen.

  Als alles naar wens verloopt spreken we elkaar minimaal bij de evaluatie momenten.  Als niet even niet goed gaat, is het van belang om tijdig in te schatten of er sprake is van risico’s in recidive in gedrag en delict. Dit is waarom we de communicatie graag open houden en korte lijnen hebben met de toezichthouder. 

  We organiseren half jaarlijks een multidisciplinair overleg en als de situatie daar om vraagt. Een time-out in de justitiële inrichting van herkomst kan een uiterste optie zijn wanneer dit past binnen het justitiële kader. Daarna pakken we de draad graag weer op.

forensische ambulante begeleiding

Wat is forensische ambulante begeleiding?

Forensische ambulante begeleiding is een vorm van professionele zorg die gericht is op mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie, zoals bijvoorbeeld iemand met voorwaardelijke veroordeling, schorsing van de voorlopige hechtenis. Of vanuit detentie door middel van een voorwaardelijke invrijheidstelling. Met als doel recidive te voorkomen. Ambulant betekent dat mensen een eigen plek hebben om te wonen en de begeleiding op maat is. De gesprekken vinden plaats op de locatie van de cliënt of op het kantoor. 

Ambulante begeleiding: Persoonlijke begeleiding op alle mogelijke levensgebieden

Ontmoeting FZ begeleidt cliënten aan huis. Of zij nu beschikken over een eigen woning of een woning bij ons huren. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De cliënt wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op via intake@ontmoeting.nl of onderstaande button.