Ontmoeting FZ biedt in alle regio’s ambulante begeleiding.

Begeleiding in eigen woning

Onze persoonlijk begeleiders bezoeken onze cliënten zo vaak als nodig is. De begeleiding is afgestemd op de afspraken in het begeleidingsplan.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Onze woonbegeleiding is voor mensen die een eigen woning hebben of een kamer van Ontmoeting huren. Ontmoeting heeft een aantal panden. Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op waarin doelen worden geformuleerd. De cliënt wordt begeleid in het ‘wonen’ en alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de reclassering, verslavingszorg en GGZ.

Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan mensen die geen woning hebben. Met deze mensen gaan we op zoek naar een woning waarbij een stabiel leven belangrijk is. We zoeken bijvoorbeeld samen naar een bron van inkomsten en het afsluiten van een goede (zorg)verzekering.

Onze persoonlijk begeleiding bezoekt uw cliënt zo vaak als nodig is. Hulp is mogelijk op allerlei terreinen. We bieden schuldhulpverlening, activering, woonbegeleiding en werkervaringsplekken. Voor verslavingszorg en psychiatrische of psychologische begeleiding werken we samen met deskundige partners.

"Mijn begeleider komt twee keer per week langs. Dat biedt me de structuur die ik keihard nodig heb."

- Roel (51)

Belangrijke vragen

  • In welke regio's bieden jullie ''Beschermd wonen''?

    Wij beschikken over meerdere woonlocaties. Zo hebben we een specialistische FZ Beschermd Wonen locatie in Epe. Op dit terrein bieden we 24-uurszorg aan ex-gedetineerde mannen. Daarnaast bieden we in Zuid-Holland en Noord-Holland ook enkele beschermd wonen locaties die niet uitsluitend zijn bedoeld voor FZ cliënten. Hier kunnen ook vrouwen geplaatst worden.

  • In welke regio's bieden jullie Ambulante begeleiding?

    Noord-Holland, Zuid-Holland en de Veluwe.

  • Hoe worden medewerkers geschoold?

    Wij zijn specialist in forensische zorg. Al onze medewerkers volgen dan ook nauwe forensische scholing. Jaarlijks volgen zij ook bijscholing om hun kennis op peil te houden. Collega’s delen hun kennis met andere collega’s via een interne kerngroep Forensische Zorg. We weten dat goede Forensische zorg vraagt om forensische scherpte, die erop gericht is om de belangen van de cliënt en van de maatschappij in evenwicht te houden. Die scherpte is nooit vanzelfsprekend en heeft voortdurend onderhoud nodig. Onze grondige aanpak op het gebied van opleiding, training en kennisdelen stelt ons in staat hoge kwaliteit te leveren en die kwaliteit binnen Ontmoeting ook te borgen.