Algemene vragen

 • Wie is Ontmoeting FZ?

  Al meer dan 20 jaar bieden wij forensische zorg en hebben wij al vele cliënten mogen ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving. Meer dan de helft van onze cliënten rond zijn of haar traject goed af!

  We bieden forensische zorg onder het motto: ”Samen leren leven”. Dat is samen leren, samen leven en leren leven. Vanaf het allereerste contact doen wij alles in nauw overleg met de cliënt, onze toezichthouders en zorgpartners.

  We bieden onze cliënten professionele begeleiding op maat. In elke stap die zij nemen. We staan naast de cliënt en weten zo wat hij of zij nodig heeft. Dit doen we met forensische scherpte en oog voor het risico voor cliënt en maatschappij.

Aanmelden & intake

 • In welke regio's bieden jullie dagbesteding?

  In Noord-Holland, Zuid-Holland en op de Veluwe bieden wij zeer diverse trajecten aan.

 • In welke regio's bieden jullie Beschermd wonen?

  Wij beschikken over meerdere woonlocaties. Zo hebben we een specialistische FZ Beschermd Wonen locatie in Epe. Op dit terrein bieden we 24-uurszorg aan ex-gedetineerde mannen. Daarnaast bieden we in Zuid-Holland en Noord-Holland ook enkele beschermd wonen locaties die niet uitsluitend zijn bedoeld voor FZ cliënten. Hier kunnen ook vrouwen geplaatst worden.

 • Wat wil Ontmoeting tijdens de intake weten van mijn cliënt?

  De motivatie van de cliënt is een belangrijke, stuwende factor tijdens het hele traject. Daarom vragen we daar uitgebreid naar tijdens het intakegesprek. We willen weten: waar zit je op dit moment? Hoe gaat het met je? Wat hoop je, wat verwacht je? Waar heb je al aan gewerkt, kunnen we vervolgstappen maken of moet er eerst nog een behandeling starten voor je bij ons komt? Wat is er in jouw verleden gebeurd en hoe kan je dat verwerken? Kan de begeleiding ambulant of is er meer bescherming of structuur nodig? We geven uw cliënt inzicht in onze aanpak. We zullen benadrukken dat een eventuele behandeling door zorgpartners niet losstaat van het wonen bij ons. Wat er tijdens een externe behandeling aan bod komt, kan de cliënt in de praktijk brengen in het dagelijkse leven bij Ontmoeting.

Ambulante begeleiding

 • In welke regio's bieden jullie Ambulante begeleiding?

  Noord-Holland, Zuid-Holland en de Veluwe.