Wij bieden een gerichte aanpak en maatwerk. Hoe we dat doen? Dat lees je hier in onze werkwijze.

Wij werken met korte lijnen:

 1. Snel schakelen
 2. Ruime mogelijkheden
 3. Persoonlijke benadering

Onze werkwijze op een rij

 • Adviesgesprek
 • Continue evaluatie
 • Aanmelding en intake
 • Doorstromen of bijsturen
 • Actieplan opstellen
Neem contact op

Samen zorgen voor mensen met justitiële titel

Goede aansluiting op de cliënt

We werken onder andere samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen en Reclassering. Met elkaar zetten wij ons in voor de zorg voor mensen met een justitiële titel. Tegelijk maken we de samenleving veiliger. Recidive willen we voorkomen door goed aan te sluiten bij de mensen die het betreft. Hun echte verhaal leren kennen, dat is waar Ontmoeting voor staat.

Juist cliënten met de nodige complexiteit krijgen bij ons de kans aan hun leven te werken. We geven ze zoveel mogelijk eigen regie over hun ontwikkeling. Tegelijk bieden we toezicht en begeleiding. Onze vrijwilligers staan voor ze klaar, en onze modulaire aanpak biedt structuur en perspectief.

Korte lijnen via het Centraal Aanmeld Team (CAT).

Wanneer je ons inschakelt via ons Centraal Aanmeld Team krijg je één van onze drie intakemedewerkes aan de lijn. Zij zorgen gedurende het gehele proces voor regelmatig overleg en direct contact bij ontwikkelingen die voor jou en voor de cliënt belangrijk zijn. Vanwege onze jarenlange ervaring weten we wat er nodig is voor goede begeleiding voor cliënten met een justitiële titel. We kennen de behoeften van justitiabelen, en we ontzorgen jou vanaf het moment dat je contact met ons legt.

Aanmelding en intake

Aanmelden bij Ontmoeting FZ

Ons Centraal Aanmeld Team kan je een indruk geven of plaatsing bij ons tot de mogelijkheden behoort. Zo nodig gaan we samen met jou na of er alternatieven zijn die beter passen. We kennen de zorgmarkt goed en kunnen je deskundig advies geven. Onze inzet is om als we eenmaal in gesprek zijn, linksom of rechtsom een oplossing te bieden voor jouw vraag.

De standaardprocedure is dat je een cliënt aanmeldt in het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo). Na de aanmelding via Ifzo gaan we voor je aan het werk. We plannen de intake, we spreken uw cliënt en gebruiken alle beschikbare informatie om een inschatting te maken of iemand bij ons in begeleiding kan komen. We gaan na of ambulante begeleiding (eventueel in een van onze eigen woningen) voldoende is, of dat het beter is te starten met verblijfzorg.

Is er een match?

Wanneer er sprake is van een match bespreken we samen de vervolgstappen die gezet moeten worden om de begeleiding te starten. We gaan in gesprek met de cliënt. Wat heeft hij of zij nodig voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij? Waar zetten we op in en wat is daarvoor nodig? Deze informatie zetten we om in een actieplan.

Het persoonlijk begeleidingsplan

Tijdens de intake kijken we alvast naar de punten die meegenomen kunnen worden in het traject, om aan te werken. Dit is de opmaat naar een persoonlijk begeleidingsplan.

In dit plan kijken we naar wensen en krachten, en werken dit uit per levensgebied. Dit kan gericht zijn op bijvoorbeeld financiën, of het opbouwen van een netwerk. Voor iedereen is dit verschillend, en daarom ook een persoonlijk plan. Hiermee is de start gemaakt voor een heel gericht traject, met praktische doelen. Regelmatig kijken we even terug om te evalueren en als het nodig is bij te stellen.

Continue evaluatie

Samen terugkijken

Om samen scherp te blijven of we op het goede spoor zitten met het actieplan kijken we met regelmaat terug naar de afgelopen periode en evalueren we. Wat gaat er goed? Wat kan beter?

Met alle betrokken partijen wordt er gezocht naar maatwerk en een goede aansluiting bij de eigen geschiedenis van de cliënt. Want kansen voor de toekomst zijn persoonsgebonden en hebben daarom ook kans van slagen.

Bijsturen of nieuwe mogelijkheden

We sturen bij waar nodig en kijken naar nieuwe mogelijkheden als die nodig zijn. Heeft de cliënt behoefte aan een leer-werktraject? Zijn er mogelijkheden om verder aan doelen en ambities te werken? Of moet er juist een stap terug gedaan worden.

Onze persoonlijk begeleiders, leer-werkbegeleiders en ambulant begeleiders nemen forensische scherpte als uitgangspunt in hun werk. Dit maakt signaleren en reflecteren een vast onderdeel van elke dag.

Veelvoorkomende vragen over onze werkwijze

 • Wie is Ontmoeting FZ?

  Al meer dan 20 jaar bieden wij forensische zorg en hebben wij al vele cliënten mogen ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving. Meer dan de helft van onze cliënten rond zijn of haar traject goed af!

  We bieden forensische zorg onder het motto: ”Samen leren leven”. Dat is samen leren, samen leven en leren leven. Vanaf het allereerste contact doen wij alles in nauw overleg met de cliënt, onze toezichthouders en zorgpartners.

  We bieden onze cliënten professionele begeleiding op maat. In elke stap die zij nemen. We staan naast de cliënt en weten zo wat hij of zij nodig heeft. Dit doen we met forensische scherpte en oog voor het risico voor cliënt en maatschappij.

 • Wat wil Ontmoeting tijdens de intake weten van mijn cliënt?

  De motivatie van de cliënt is een belangrijke, stuwende factor tijdens het hele traject. Daarom vragen we daar uitgebreid naar tijdens het intakegesprek. We willen weten: waar zit je op dit moment? Hoe gaat het met je? Wat hoop je, wat verwacht je? Waar heb je al aan gewerkt, kunnen we vervolgstappen maken of moet er eerst nog een behandeling starten voor je bij ons komt? Wat is er in jouw verleden gebeurd en hoe kan je dat verwerken? Kan de begeleiding ambulant of is er meer bescherming of structuur nodig? We geven uw cliënt inzicht in onze aanpak. We zullen benadrukken dat een eventuele behandeling door zorgpartners niet losstaat van het wonen bij ons. Wat er tijdens een externe behandeling aan bod komt, kan de cliënt in de praktijk brengen in het dagelijkse leven bij Ontmoeting.

 • Hoe geven we het principe van ‘eigen regie’ invulling in de omgang met uw cliënt?

  Tijdens de intake willen we inzicht krijgen in de motivatie van de cliënt. Die motivatie weegt zwaar mee bij het plaatsingsbesluit. Eenmaal in het traject is die motivatie tijdens de begeleidingsgesprekken een terugkerend gespreksonderwerp om verder te komen.

  Soms maakt een cliënt moeilijke dingen mee tijdens zijn verblijf bij ons. Dat kan leiden tot problematisch gedrag. Ook in zo’n situatie proberen we de cliënt zelf aan  te laten geven hoe hij hieruit kan komen. We geloven niet in het blind inzetten van extra controles op bijvoorbeeld middelengebruik. Uiteindelijk zijn dit belangrijke leermomenten voor de cliënt, waarbij de cliënt kan aangeven welke (extra) begeleiding of controle hem zou helpen. Dat voegen we samen met onze ervaring en expertise om zo maatwerk te bieden in deze situaties.

 • Hoe monitoren jullie de ontwikkeling van mijn cliënt en wat gebeurt er bij tegenslagen?

  Vanaf de start van de aanmelding zijn we in overleg met de verwijzer. Dit continueert tijdens de begeleiding, en we houden bij voorkeur korte lijnen en overleg met elkaar. Dit zorgt ervoor dat er geen verrassingen ontstaan als het even iets minder goed gaat, en mogelijk kunnen we hier al tijdig op anticiperen.

  Als alles naar wens verloopt spreken we elkaar minimaal bij de evaluatie momenten.  Als niet even niet goed gaat, is het van belang om tijdig in te schatten of er sprake is van risico’s in recidive in gedrag en delict. Dit is waarom we de communicatie graag open houden en korte lijnen hebben met de toezichthouder. 

  We organiseren half jaarlijks een multidisciplinair overleg en als de situatie daar om vraagt. Een time-out in de justitiële inrichting van herkomst kan een uiterste optie zijn wanneer dit past binnen het justitiële kader. Daarna pakken we de draad graag weer op.

 • Hoe weegt Ontmoeting FZ tijdens het traject de belangen af van de samenleving en van mijn cliënt?

  Ons uitgangspunt is de mens die we gaan begeleiden, behandelen, ondersteunen en zo een nieuwe kans bieden. Tegelijk weten we dat de voorgeschiedenis van de cliënt risico’s met zich meebrengt. De kaders die daarbij horen, houden we scherp in het oog. Risico’s voor de maatschappij wegen altijd mee in de besluitvorming. Zo nodig zoeken we overleg met u over vervolgstappen. We merken dat deze transparante werkwijze waardering krijgt van verwijzers. Moeilijke momenten komen daardoor niet snel onverwacht, omdat we u zorgvuldig informeren over ontwikkelingen.

 • Hoe worden medewerkers geschoold?

  Wij zijn specialist in forensische zorg. Al onze medewerkers volgen dan ook gerichte forensische scholing. Jaarlijks volgen zij ook bijscholing om hun kennis op peil te houden. Collega’s delen hun kennis met andere collega’s via een interne kerngroep Forensische Zorg. We weten dat goede Forensische zorg vraagt om forensische scherpte, die erop gericht is om de belangen van de cliënt en van de maatschappij in evenwicht te houden. Die scherpte is nooit vanzelfsprekend en heeft voortdurend onderhoud nodig. Onze grondige aanpak op het gebied van opleiding, training en kennisdelen stelt ons in staat hoge kwaliteit te leveren en die kwaliteit binnen Ontmoeting ook te borgen.

 • Wat betekent de betrokkenheid van vrijwilligers op jullie werk?

  Geen enkele instelling voor Forensische zorg heeft zoveel vrijwilligers als Ontmoeting FZ. Op 250 medewerkers hebben we 1.000 vrijwilligers. Ook binnen Ontmoeting FZ worden vrijwilligers ingezet. Ze gaan onder andere op verzoek mee met cliënten als zij naar de rechtbank, het ziekenhuis of hun familie gaan. We merken dat het onze cliënten goed doet om te ervaren dat mensen zich vrijwillig voor hen inzetten. Dat anderen voor hen klaarstaan bevordert hun vertrouwen in de mensen om hen heen.

  Natuurlijk vormen de vrijwilligers geen vervanging voor wat onze professionals doen. Maar hun bijdrage is wel van onschatbare waarde. We brengen en houden hun deskundigheid op peil door coaching en cursussen. Elke vrijwilliger is bovendien ambassadeur voor ons werk, en daarmee draagt hun betrokkenheid ook bij aan het verkleinen van de stigma’s tussen onze cliënten en de maatschappij. Onze vrijwilligers maken van Ontmoeting een unieke organisatie!