Op een eigen plek in een veilige omgeving bieden wij uw cliënt woonruimte aan. Samen met andere cliënten. Vanaf het begin is er een begeleidingsplan, dat opgedeeld wordt in modules van 3 maanden per fase.

Wij bieden rust

Het terrein van Ontmoeting biedt cliënten rust en een veilig gevoel. Voor veel cliënten zijn dit belangrijke voorwaarden om aan een nieuwe toekomst te werken, zeker als ze net uit detentie komen. Ontmoeting biedt deze mogelijkheid. Wij richten ons op een middelenvrij terrein, waarbij er zeer regelmatig gecontroleerd wordt

Cliënten die vorderingen maken, krijgen binnen de verblijfzorg meer zelfstandigheid. Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden.

Begeleidingsplan

Met iedere cliënt maken we een begeleidingsplan, dat opgedeeld wordt in perioden van 3 x 3 maanden. Elke periode wordt afgesloten met een evaluatie en een blik vooruit. Na 9 maanden -eventueel eerder- bekijken we of de stap naar een andere woonvorm mogelijk is.

Terrein verlaten?

Het Ontmoeting-terrein is open. In principe zijn cliënten na de eerste twee weken vrij om zich buiten ons terrein te begeven. Maar als cliënten dat zelf graag willen kunnen we met hen afspreken dat ze voor een bepaalde periode het terrein niet zullen verlaten en dat ze daar ook op aanspreekbaar zijn.

"Mijn woning biedt me rust en herstel. Het is de plek waar ik op adem kom. "

- Dennis

Belangrijke vragen

  • In welke regio's bieden jullie ''Beschermd wonen''?

    Wij beschikken over meerdere woonlocaties. Zo hebben we een specialistische FZ Beschermd Wonen locatie in Epe. Op dit terrein bieden we 24-uurszorg aan ex-gedetineerde mannen. Daarnaast bieden we in Zuid-Holland en Noord-Holland ook enkele beschermd wonen locaties die niet uitsluitend zijn bedoeld voor FZ cliënten. Hier kunnen ook vrouwen geplaatst worden.

  • In welke regio's bieden jullie ''dagbesteding''?

    In Noord-Holland, Zuid-Holland en op de Veluwe bieden wij zeer diverse trajecten aan.

  • Hoe worden medewerkers geschoold?

    Wij zijn specialist in forensische zorg. Al onze medewerkers volgen dan ook nauwe forensische scholing. Jaarlijks volgen zij ook bijscholing om hun kennis op peil te houden. Collega’s delen hun kennis met andere collega’s via een interne kerngroep Forensische Zorg. We weten dat goede Forensische zorg vraagt om forensische scherpte, die erop gericht is om de belangen van de cliënt en van de maatschappij in evenwicht te houden. Die scherpte is nooit vanzelfsprekend en heeft voortdurend onderhoud nodig. Onze grondige aanpak op het gebied van opleiding, training en kennisdelen stelt ons in staat hoge kwaliteit te leveren en die kwaliteit binnen Ontmoeting ook te borgen.