Een IFZO indicatie wordt opgemaakt door een door Justitie bevoegde indicatiesteller (zoals bijvoorbeeld de reclassering) welke toegang geeft om in aanmerking te komen voor forensische zorg. De rechter legt op dat iemand nog zorg en eventueel een behandeling nodig heeft. Dit om de kans te verkleinen dat iemand opnieuw de fout in gaat.

Wanneer het nodig is dat een persoon met een strafrechtelijke titel begeleid en/of behandeld wordt in een forensische zorginstelling, is er een verwijzing vereist. Dit wordt ook wel een indicatiestelling voor forensische zorg genoemd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de benodigde zorg, maar ook naar de vereiste beveiliging voor de persoon in kwestie.

IFZO beschermd wonen

IFZO beschermd wonen is een indicatiestelling voor mensen die in aanmerking komen voor forensische zorg en ondersteuning. Deze vorm van huisvesting biedt bescherming en begeleiding aan cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Het doel van IFZO beschermd wonen is om cliënten te helpen bij het opbouwen van zelfstandigheid en het verminderen van gedragsproblemen.

Over Ontmoeting FZ

 • Wie is Ontmoeting FZ?

  Al meer dan 20 jaar bieden wij forensische zorg en hebben wij al vele cliënten mogen ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving. Meer dan de helft van onze cliënten rond zijn of haar traject goed af!

  We bieden forensische zorg onder het motto: ”Samen leren leven”. Dat is samen leren, samen leven en leren leven. Vanaf het allereerste contact doen wij alles in nauw overleg met de cliënt, onze toezichthouders en zorgpartners.

  We bieden onze cliënten professionele begeleiding op maat. In elke stap die zij nemen. We staan naast de cliënt en weten zo wat hij of zij nodig heeft. Dit doen we met forensische scherpte en oog voor het risico voor cliënt en maatschappij.

 • Hoe worden medewerkers geschoold?

  Wij zijn specialist in forensische zorg. Al onze medewerkers volgen dan ook nauwe forensische scholing. Jaarlijks volgen zij ook bijscholing om hun kennis op peil te houden. Collega’s delen hun kennis met andere collega’s via een interne kerngroep Forensische Zorg. We weten dat goede Forensische zorg vraagt om forensische scherpte, die erop gericht is om de belangen van de cliënt en van de maatschappij in evenwicht te houden. Die scherpte is nooit vanzelfsprekend en heeft voortdurend onderhoud nodig. Onze grondige aanpak op het gebied van opleiding, training en kennisdelen stelt ons in staat hoge kwaliteit te leveren en die kwaliteit binnen Ontmoeting ook te borgen.

 • Wat betekent de betrokkenheid van vrijwilligers op jullie werk?

  Geen enkele instelling voor Forensische zorg heeft zoveel vrijwilligers als Ontmoeting FZ. Op 250 medewerkers hebben we 1.000 vrijwilligers. Ook binnen Ontmoeting FZ worden vrijwilligers ingezet. Ze gaan onder andere op verzoek mee met cliënten als zij naar de rechtbank, het ziekenhuis of hun familie gaan. We merken dat het onze cliënten goed doet om te ervaren dat mensen zich vrijwillig voor hen inzetten. Dat anderen voor hen klaarstaan bevordert hun vertrouwen in de mensen om hen heen.

  Natuurlijk vormen de vrijwilligers geen vervanging voor wat onze professionals doen. Maar hun bijdrage is wel van onschatbare waarde. We brengen en houden hun deskundigheid op peil door coaching en cursussen. Elke vrijwilliger is bovendien ambassadeur voor ons werk, en daarmee draagt hun betrokkenheid ook bij aan het verkleinen van de stigma’s tussen onze cliënten en de maatschappij. Onze vrijwilligers maken van Ontmoeting een unieke organisatie!

Inkoop forensische zorg

Inkoop forensische zorg is het proces waarbij een zorginstelling of overheid op zoek gaat naar geschikte aanbieders van forensische zorg. Dit gebeurt meestal door middel van aanbesteding, waarbij aanbieders hun diensten aanbieden en de zorginstelling of overheid kiest voor de aanbieder met de beste aanbieding . Inkoop forensische zorg is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te zorgen voor een efficiënte inzet van middelen.

Aanbesteding forensische zorg

Aanbesteding forensische zorg is het proces waarbij aanbieders van forensische zorg hun diensten aanbieden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De zorginstelling of overheid kiest vervolgens voor de aanbieder met de beste aanbieding . Aanbesteding forensische zorg is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te zorgen voor een efficiënte inzet van middelen.

Ons Centraal Aanmeld Team (CAT) staat voor u klaar. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.