Wat kunnen onze forensische zorgspecialisten voor jou betekenen?

Als verwijzer ben je vaak op zoek naar de juiste zorg voor mensen die in aanraking zijn geweest met justitie. Forensische zorg is dan een belangrijk onderdeel van het zorgtraject. We vertellen je graag meer over Ontmoeting FZ, een forensische zorginstelling die gespecialiseerd is in het bieden van passende begeleiding aan mensen die dit nodig hebben.

Forensische zorgspecialisten

Specialisten in forensische zorg

Forensische zorgspecialisten zijn professionals die gespecialiseerd zijn in het bieden van zorg aan mensen die momenteel in aanraking zijn met justitie. Zij hebben kennis van zowel de forensische als de reguliere zorg en weten hoe zij deze twee werelden met elkaar kunnen verbinden. Forensische zorgspecialisten werken vaak in een team van professionals, waarbij ieder zijn eigen specialisme heeft. Zo kan er gezamenlijk worden gewerkt aan een zo passend mogelijk zorgtraject voor de cliënt.

Ontmoeting FZ: specialist in forensische zorg

Ontmoeting FZ is een forensische zorginstelling die gespecialiseerd is in het bieden van passende begeleiding aan mensen die in aanraking zijn met justitie. Bij Ontmoeting FZ staat het bieden van persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal. De zorgtrajecten worden op maat gemaakt, waarbij er rekening wordt gehouden met de individuele situatie en behoeften van de cliënt. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partners, zoals reclassering, gemeenten en andere zorginstellingen.

Ontmoeting FZ: de juiste partner voor forensische zorg

Ontmoeting FZ is bedoeld voor mensen die in aanraking zijn geweest met justitie en die forensische zorg nodig hebben. Dit kan zijn omdat zij een strafbaar feit hebben gepleegd, maar ook omdat zij verdacht worden van een strafbaar feit. Ontmoeting FZ biedt verschillende vormen van zorg, zoals ambulante zorg en beschermd wonen.

specialist in forensische zorg

Meer informatie?

Ben je op zoek naar een forensische zorginstelling die gespecialiseerd is in het bieden van passende zorg aan mensen die in aanraking zijn geweest met justitie? Dan is Ontmoeting FZ wellicht iets voor jou en je cliënten. Wil je meer weten over onze werkwijze en mogelijkheden? Neem dan contact op met ons Centraal Aanmeld Team (CAT) via (030) 635 4090, intake@ontmoeting.org of WhatsApp ons!

Belangrijke vragen

 • Wie is Ontmoeting FZ?

  Al meer dan 20 jaar bieden wij forensische zorg en hebben wij al vele cliënten mogen ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving. Meer dan de helft van onze cliënten rond zijn of haar traject goed af!

  We bieden forensische zorg onder het motto: ”Samen leren leven”. Dat is samen leren, samen leven en leren leven. Vanaf het allereerste contact doen wij alles in nauw overleg met de cliënt, onze toezichthouders en zorgpartners.

  We bieden onze cliënten professionele begeleiding op maat. In elke stap die zij nemen. We staan naast de cliënt en weten zo wat hij of zij nodig heeft. Dit doen we met forensische scherpte en oog voor het risico voor cliënt en maatschappij.

 • Hoe weegt Ontmoeting FZ tijdens het traject de belangen af van de samenleving en van mijn cliënt?

  Ons uitgangspunt is de mens die we gaan begeleiden, behandelen, ondersteunen en zo een nieuwe kans bieden. Tegelijk weten we dat de voorgeschiedenis van de cliënt risico’s met zich meebrengt. De kaders die daarbij horen, houden we scherp in het oog. Risico’s voor de maatschappij wegen altijd mee in de besluitvorming. Zo nodig zoeken we overleg met u over vervolgstappen. We merken dat deze transparante werkwijze waardering krijgt van verwijzers. Moeilijke momenten komen daardoor niet snel onverwacht, omdat we u zorgvuldig informeren over ontwikkelingen.

 • Hoe monitoren jullie de ontwikkeling van mijn cliënt en wat gebeurt er bij tegenslagen?

  Vanaf de start van de aanmelding zijn we in overleg met de verwijzer. Dit continueert tijdens de begeleiding, en we houden bij voorkeur korte lijnen en overleg met elkaar. Dit zorgt ervoor dat er geen verrassingen ontstaan als het even iets minder goed gaat, en mogelijk kunnen we hier al tijdig op anticiperen.

  Als alles naar wens verloopt spreken we elkaar minimaal bij de evaluatie momenten.  Als niet even niet goed gaat, is het van belang om tijdig in te schatten of er sprake is van risico’s in recidive in gedrag en delict. Dit is waarom we de communicatie graag open houden en korte lijnen hebben met de toezichthouder. 

  We organiseren half jaarlijks een multidisciplinair overleg en als de situatie daar om vraagt. Een time-out in de justitiële inrichting van herkomst kan een uiterste optie zijn wanneer dit past binnen het justitiële kader. Daarna pakken we de draad graag weer op.

 • Hoe geven we het principe van ‘eigen regie’ invulling in de omgang met uw cliënt?

  Tijdens de intake willen we inzicht krijgen in de motivatie van de cliënt. Die motivatie weegt zwaar mee bij het plaatsingsbesluit. Eenmaal in het traject is die motivatie tijdens de begeleidingsgesprekken een terugkerend gespreksonderwerp om verder te komen.

  Soms maakt een cliënt moeilijke dingen mee tijdens zijn verblijf bij ons. Dat kan leiden tot problematisch gedrag. Ook in zo’n situatie proberen we de cliënt zelf aan  te laten geven hoe hij hieruit kan komen. We geloven niet in het blind inzetten van extra controles op bijvoorbeeld middelengebruik. Uiteindelijk zijn dit belangrijke leermomenten voor de cliënt, waarbij de cliënt kan aangeven welke (extra) begeleiding of controle hem zou helpen. Dat voegen we samen met onze ervaring en expertise om zo maatwerk te bieden in deze situaties.