Als casemanager of verwijzer ben jij betrokken bij het welzijn van gedetineerden en hun reintegratie na detentie. Je weet als geen ander dat dit een uitdagende periode kan zijn. Ontmoeting FZ kan jouw cliënten daarbij helpen. Wij zijn een organisatie die zich richt op de begeleiding van gedetineerden bij hun reintegratie in de maatschappij. Hieronder vertellen we meer over hoe we dat doen en hoe we jouw cliënten verder kunnen helpen.

Re integratie na detentie: waarom is het belangrijk?

Als casemanager of verwijzer weet jij als geen ander hoe belangrijk het is dat gedetineerden na hun straf weer een nieuwe start kunnen maken. Ze willen hun leven weer op de rails krijgen en opnieuw beginnen. Echter, er zijn vaak obstakels die hen tegenhouden, zoals geen werk kunnen vinden of geen woning kunnen huren. Oude vrienden en bekenden kunnen een negatieve invloed hebben en hen terug in de criminaliteit trekken. Daarom is het belangrijk om hulp te zoeken bij de reintegratie van jouw cliënten.

Veelgestelde vragen

 • Wat wil Ontmoeting tijdens de intake weten van mijn cliënt?

  De motivatie van de cliënt is een belangrijke, stuwende factor tijdens het hele traject. Daarom vragen we daar uitgebreid naar tijdens het intakegesprek. We willen weten: waar zit je op dit moment? Hoe gaat het met je? Wat hoop je, wat verwacht je? Waar heb je al aan gewerkt, kunnen we vervolgstappen maken of moet er eerst nog een behandeling starten voor je bij ons komt? Wat is er in jouw verleden gebeurd en hoe kan je dat verwerken? Kan de begeleiding ambulant of is er meer bescherming of structuur nodig? We geven uw cliënt inzicht in onze aanpak. We zullen benadrukken dat een eventuele behandeling door zorgpartners niet losstaat van het wonen bij ons. Wat er tijdens een externe behandeling aan bod komt, kan de cliënt in de praktijk brengen in het dagelijkse leven bij Ontmoeting.

 • In welke regio's bieden jullie dagbesteding?

  In Noord-Holland, Zuid-Holland en op de Veluwe bieden wij zeer diverse trajecten aan.

 • Hoe monitoren jullie de ontwikkeling van mijn cliënt en wat gebeurt er bij tegenslagen?

  Aan het begin van het traject praten we met uw cliënt over moeilijke momenten. We vragen welk gedrag daarbij hoort, zodat we in actie kunnen komen als we later dat gedrag zien. Daarvoor maken we een signaleringsplan.

  In dit plan gebruik we de Stoplichtmethode. Meteen als we gedrag zien dat van groen naar oranje gaat, gaan we in gesprek met de cliënt. Hoe kunnen we verdere ontwikkeling naar rood voorkomen? Wat heeft de cliënt nodig en hoe kan hij dit in toekomst eventueel voorkomen? Ook kijken we of de verwijzer betrokken moet worden en input kan leveren.

  We organiseren een multidisciplinair overleg als de situatie daar om vraagt. Een time-out in de justitiële inrichting van herkomst kan een uiterste optie zijn wanneer dit past binnen het justitiële kader. Daarna pakken we de draad graag weer op.

Detentie en re-integratie: hoe kan Ontmoeting FZ jouw cliënten helpen?

Ontmoeting FZ heeft veel ervaring met het begeleiden van gedetineerden bij hun re-integratie. Wij bieden verschillende vormen van begeleiding aan die jouw cliënten kunnen helpen om hun leven op de rails te krijgen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om jouw cliënten te kunnen helpen bij het vinden van werk. Wij werken samen met verschillende werkgevers die bereid zijn om ex-gedetineerden een kans te geven. Bovendien kunnen wij hen helpen bij het opstellen van een cv en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken.

Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij het vinden van een plek om te wonen. Wij hebben contacten met verschillende woningbouwverenigingen en de gemeente en kunnen jouw cliënten helpen bij het vinden van een geschikte woonplek. Bovendien kunnen wij hen ondersteunen bij het regelen van hun financiën en het aanvragen van uitkeringen als dat nodig is.

Re-integratie na gevangenisstraf: hoe ziet dit aanbod eruit?

Als jouw cliënt bij Ontmoeting FZ aanklopt voor hulp bij de re-integratie, zullen wij eerst een intakegesprek voeren. In dit gesprek bespreken wij de situatie van jouw cliënt en wat hij of zij nodig heeft om het leven weer op de rails te krijgen. Ook kijken we of er nog een justitiële titel is, waarbinnen we de zorg kunnen verlenen. Vervolgens stellen wij samen met jouw cliënt een persoonlijk plan op. Dit plan is gericht op de specifieke situatie en behoeften van jouw cliënt. Wij werken samen met hem of haar aan het behalen van doelen en zetten ons in om te ondersteunen bij de re-integratie.

specialist in forensische zorg

Re-integratie na detentie: hoe meld ik mijn cliënt aan?

Wil jij graag hulp voor jouw cliënt bij de re-integratie na detentie? Dan kun je hem of haar aanmelden bij Ontmoeting FZ. Agnes de Vries, Trijnke Mooiweer of Maaike Meijer vertellen jou graag meer over onze aanpak vertellen in een persoonlijk gesprek.