RENDER ZONE HOME PAGE (deel 2)

Render programma's staan volop in de belangstelling. De keuze van de 'juiste' hardware is een veelal ondoorzichtig technisch terrein. In deze pagina's komt het High-end segment voor het maken van renderingen aan bod. Verder bekijken we tientallen renderprogramma's en geven een persoonlijke beoordeling. En visie op de ontwikkelingen.

Met een opinie over het nut van een Forum, Blog, Support, Sociale Media, Marketing en de manier van bedrijfsvoering. Of te wel de klantvriendelijkheid.

See also the English introduction to this site.


Welke processor en welke moederbord? Welke keuze moeten we maken tussen CPU, GPU of OpenCL? Of moet de keuze open blijven, zoals bij een goed werkstation. Is het mogelijk om zowel CPU als GPU renderen met één computer te doen?

Welke grafische kaart? Een geïntegreerde of juist een discrete NVIDIA of AMD kaart?

En hoe staat het met de grafische toepassingen bij Windows en Apple computers? Een uitgebreid overzicht van de stand van zaken.

Apple neemt een geheel eigen plaats in op de computer markt. Met eigenzinnige beslissingen die niet altijd te rijmen zijn met verbetering van de rekenkracht en techniek.

Welke render programma's zijn er zoal over de wereld (meer dan 75 stuks!)

Met een aanvullende korte beschrijving van de bekendste renderprogramma's

Render programma's zijn deels voor de "consumenten - bedrijfs commerciële markt", deels voor de professionele bedrijven, zoals bijvoorbeeld in de film/animatie industrie. Maar ook de medische industrie houdt zich bezig met High-End toepassingen.

Er is een afzonderlijke High-End afdeling om specifieke- en vaak kostbare toepassingen en de benodigde professionele hardware nader toe te lichten. Waarbij we zien dat er medio 2017 een verschuiving plaats vindt van High-End computer hardware naar de betaalbare "consumenten-markt". Ongekende rekensnelheden voor zowel de CPU als de GPU komen daarmee ter beschikking voor lagere prijzen . . .

Definitie werkstation:

"Een computer die binnen een beperkte looptijd (ca. 4 jaar) moet kunnen worden aangepast aan de stand van de techniek. Daartoe dient de hardware flexibel en universeel te zijn."

Deze afbeelding van Nancy Holt geeft een aardig beeld van wat een renderprogramma in wezen is. Een beperkte 3D-ruimte en daarin alles wat er te zien is vastleggen en controleren, wat er met de licht intensiteit, met kleur na weerkaatsing op oppervlakken, met gebruik van diverse lichtbronnen kan gebeuren.

Nancy Holt met een jaarring uit 19880-91 NY


 

N S P R

Bij render programma's gaat het om Nauwkeurigheid, render Snelheid, maar bovenal ook van de kwaliteit van de Preview en daarnaast de Resolutie plus de kwaliteit van de rendering.
 
De schermopbouw van de Preview wordt vaak onderschat, het is essentieel om snel te kunnen beoordelen of de gekozen instellingen inderdaad bijdragen aan het gewenste resultaat.
Wordt hier niet, of onvoldoende aan voldaan, dan is het programma (ondanks alle verdere specificaties) lastiger en moeizamer in het gebruik.
Het aantal in te stellen opties speelt eveneens een belangrijke rol. Zijn de opties op een technische "render" manier opgesteld, of afgestemd op een eenduidig en gemakkelijk gebruik voor iedere bedienaar?
In websites en advertenties van render programma's zien we altijd (terecht) de voordelen van zo'n programma, rijkelijk voorzien van aanprijzende YouTube video's.
 

In deze Renderzone zullen we daarover duidelijkheid scheppen

Website en advertenties belichten (uiteraard) maar één kant van de medaille. De YouTube films zijn (meestal) gemaakt met computers, die vele duizenden Euro's (sommige boven de 10.000), waardoor alles vanzelf lijkt te gaan. De gebruikte hardware configuratie wordt bijna nooit in de YouTube videos vermeld, zodat er geen terugkoppeling voor de gebruiker is.
 
Bij het werken met een DEMO zien we dat de installatie instructie van de fabrikant niet altijd optimaal is. Maar ook de rest van de handleiding over de werking is zeker niet altijd zo als we dat zouden wensen. Verdiep u dus vroegtijdig in het Render Forum en de handleidingen alvorens u een beslissing voor een Render programma maakt.
 
De technische gegevens van de eigen computer zijn essentieel.
Bij Apple is dat simpel, kijk rechts boven bij het Appeltje, Over deze Mac, en klik op het systeemoverzicht, klaar.
Bij Windows computers verschilt de methode per Windows versie, zie de Microsoft pagina"s daarvoor.
 
Hoe de grafische kaart gegevens oproepen?
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/24-opzoeken.html
 
Waar zijn de technische gegevens van de computer te vinden?
http://www.3dontwerpen.nl/inspiratie/035.html
 
Aangezien de meeste Render programma's inmiddels Physically Based zijn, besteden we daar extra aandacht aan met de 3 + 2 = 5 standaard software basis eigenschappen.
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/he/03-Phys.html
 
Zie ook de aankoop ijkpunten van soft- en hardware
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/39-aankoop.html
 
Een perfect Renderprogramma uitkiezen is stap 1, om daar werkelijk gebruik van te kunnen maken, dienen we de 2de stap: "de eigen hardware" ook goed te maken. Alleen indien we beide keuzes optimaal hebben gemaakt, kunnen er op de juiste efficiënte manier professionele renderingen worden gemaakt. In een fractie van de tijd, die het anders zou gaan kosten.
 
Even een render demo proberen?
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/23-samenvatting.html#demo
 
Wij pleiten voor:
 

1. Betere (engelstalige) gebruikershandleidingen

2. Optimale Forum en Support ondersteuning fabrikant

3. Goede installatie instructies met afbeeldingen op alle platformen

4. Goede ondersteunende technische specificaties van de gebruikte computers.

In drie klassen: minimale-, gemiddelde- en High-End specificaties

5. Overzicht rendertijden met gebruikte computer hardware, z.g.n. Benchmarks. Met open 3D modellen om zelf te testen.

6. Puntenstelsel toepassen voor waardering van grafische kaart, zoals bv. met PassMark points bij Lumion wordt gedaan.

7. Onderbouwing van technische onderwerpen door de fabrikant, met vermelding in kleine lettertjes hoe het een en ander is "gemeten" of tot stand is gekomen. Hoe ze aan de resultaten zijn gekomen.


Unreal Engine 4 - Kite Trailer (Tech Demo) (GTX Titan X)

https://youtu.be/w6EMc6eu3c8

Gepubliceerd op 4 mrt. 2015

Created by Epic Games, Kite is a short film about a boy as he pursues his stray kite through a diverse and beautifully realized landscape. Everything you see is generated in real time by Unreal Engine 4 at 30fps. This demo showcases Unreal Engine large world features, photo reconstruction and procedural asset placement. Get Unreal and get going for free at

http://www.unrealengine.com

NB. GAMES georiënteerde programma's komen telkens met nieuwe mogelijkheden op de markt en met betere kwaliteit. Bovenstaande film is een goed voorbeeld van een render / animatie programma, dat met NVIDIA CUDA cores werkt. Conventionele render programma's hebben andere doelen en eisen, maar lopen daardoor vaak achter met ontwikkelingen. 

De start van een YouTube instructie film over renderprogramma.

• Elke film en tutorial zou en moet in het vervolg MET de TECNISCHE SPECIFICATIES van de gebruikte computer beginnen. Alleen op die manier heeft de kijker een indruk van de snelheid van werken van de software.

Het renderprogramma Shaderlight maakte het enkele jaren terug té bond: de presentatie film toonde een razend snel render programma. Echter na aanschaf bleek het een bijzonder traag programma te zijn. Informatie naar de technische gegevens van de gebruikte computer, leverde na veel aarzeling toch dit antwoord op: computer van Euro 3850,-

Ga zelf maar eens op onderzoek uit, het aantal render fabrikanten, dat bij hun presentatie (films - internet pagina's) van te voren vertellen met welke apparatuur ze dat hebben gemaakt.

• Waarschuw de Render fabrikant of distributeur!
Indien er geen technische gegevens bij staan.


Opzet en doel Render Zone

De bedoeling van deze site is om meer inzicht te verschaffen zodat wel overwogen keuzes kunnen worden gemaakt bij aanschaf van nieuwe computers voor het gebruik in diverse 3D- en render programma's.

Daarbij is er een groot onderscheid tussen 3D tekenprogramma"s, die in veel gevallen slechts met 1 Core rekenen. En waarbij de grafische functies met API's belangrijk zijn. Een snelle CPU processor geeft dus daar een beter resultaat, samen met een optimale grafische afwikkeling. En bij de keuze voor een multi-core CPU zult u zien dat juist de kloksnelheid steeds lager uitpakt indien u voor meer cores kiest.

Of bij een render programma waar het onderscheid ligt tussen CPU, GPU en combinaties daarvan. Met gebruik van standaard API's zoals OpenGL, OpenCL, DirectX, Mantle, Metal etc. En met grafische discrete grafische kaarten van NVIDIA (CUDA CORES) of van AMD (OpenCL). CPU georiënteerde render programma's ondersteunen bijna allemaal de beschikbare cores in de CPU, waardoor meer cores in dit segment duidelijk in het voordeel is. Ondanks de lagere kloksnelheid.

 

Professionele werkstations zijn prima met Windows operating systeem en ruime keuze aan moederborden en processoren samen te stellen. Daar kunnen dan 1 - 4 discrete grafische processoren in geplaatst worden, al of niet met SLI of Crossfire of met de nieuwe interne busuitwisseling van NVIDIA.

Bij het Apple platform, door velen zeer geliefd, is er op dit moment één topmodel de MacPro 2e generatie waarmee prima kan worden gewerkt met zowel 3D- teken als render programma's. Mits u geen modern CUDA werkend programma kiest, want dat gaat eenvoudig NIET. We proberen hierbij duidelijk te maken dat voor Apple een professioneel werkstation van de 3d generatie wel bijzonder wenselijk zou zijn. In wezen had Apple deze al jaren geleden op de markt moeten hebben.

In dec. 2017 komen ze met een kostbare nieuwe iMacPro lijn, echter zonder NVIDIA kaarten, een gemiste kans.

Met de komst van steeds meer CUDA render software zal (nov. 2017) nog steeds naar het Windows platform moeten worden uitgeweken.

Render programma's op CUDA georiënteerd hebben onze volledig aandacht, het biedt de gebruiker de mogelijkheid om het renderproces fors te versnellen. Maar er is ook een keerzijde aan die wellicht op deze site niet altijd duidelijk naar voren komt: de manier om met zo'n CUDA programma te werken is totaal anders dan u gewend bent van CPU-programma's. Het vraagt relatief meer tijd om in te stellen en ook de leercurve is aanzienlijk langer. Maar daar krijgt u wel wat voor terug: pure renderrsnelheid.

 

 

Intel grafische afwikkeling

eind 2017

integrated AMD/Intel graphics

8e generatie H-series mobiele processoren

Verder proberen we een lans te breken VOOR het gebruik van Intel Graphics, alhoewel de inhoud van veel pagina's wellicht het tegendeel doet vermoeden! Intel Graphics heeft een enorme groei doorgemaakt en wordt standaard in de PC winkel bij ruim 70% van de computers verkocht. Het zou mogelijk moeten zijn om voor de 3D- & rendersoftware ook daar volledige ondersteuning voor te krijgen. Al zouden ze maar met de nieuwste generaties Intel Graphics van de 6e generatie CPU's beginnen met ondersteunen. Intel heeft eind 2017 een nieuwe stap op het beeldschermopbouw pad gezet door een samenwerking met AMD aan te gaan. Daartoe wordt een compleet nieuwe mega chip geleverd, waarbij de processor dicht bij het HBM2 geheugen en de grafische processor is opgesteld.

Al lang was bekend dat Intel aan het einde van zijn latijn was door elke keer weer opnieuw met nieuwe typenummers van HD Graphics te komen. Terwijl er in veel gevallen nauwelijks of helemaal geen verbetering te bespeuren viel. Nu hebben ze dat eindelijk ingezien en zoeken ze toenadering tot de minst concurrentie gevoelige partner AMD.

Apple ziet NVIDIA door de auto branche als concurrent nummer 1 en heeft daarom besloten om alle NVIDIA grafische kaarten uit het Apple computer programma te verwijderen. Daarvoor in de plaats zijn de HD-Intel"s gekomen, een zwakke afspiegeling van de huidige grafische en parallele mogelijkheden, of met AMD kaarten. Waarbij de door Apple gemaakte keuze niet altijd te verklaren is.

Gelekte eerste Benchmarks zijn aantrekkelijk, maar moeten wel op hun waarde worden geschat, dus NIET met HD Graphics, maar met HighEnd AMD & NVIDIA kaarten.

nov. 2017

Leaked benchmarks for Intel CPUs with AMD graphics are exciting news for laptop gamers

By Darren Allan

Link Techradar

Link Notebookcheck

 


Inleiding

naar boven

Render programma documentatie

Advertentie

Principe Renderen

http://www.ontmoeting.nl/render/index.html

Render principles

http://www.ontmoeting.nl/english/index-en..html

uitvoering: Online of als CD-ROM per post

in diverse uitvoeringen: leverbaar met blauwe en paarse extra documentatie.

Render programma keuze

http://www.ontmoeting.nl/renderinfo/index.html

Inhoud: 277 pagina's

• principe renderen 115 pag's
• render programma codes 50 pag's
• werkstations (hardware) 31 pag's
• NVIDIA product info 33 pag's
• literatuur beschrijving 36 pag's.