RENDER ZONE HOME PAGE

Render programma's staan volop in de belangstelling. De keuze van de 'juiste' hardware is een veelal ondoorzichtig technisch terrein. In deze pagina's komt het High-end segment voor het maken van renderingen aan bod. Verder bekijken we tientallen renderprogramma's en geven een persoonlijke beoordeling. En visie op de ontwikkelingen.

Met een opinie over het nut van een Forum, Blog, Support, Sociale Media, Marketing en de manier van bedrijfsvoering. Of te wel de klantvriendelijkheid.

See also the English introduction to this site.


Welke processor en welke moederbord? Welke keuze moeten we maken tussen CPU, GPU of OpenCL? Of moet de keuze open blijven, zoals bij een goed werkstation. Is het mogelijk om zowel CPU als GPU renderen met één computer te doen?

Welke grafische kaart? Een geïntegreerde of juist een discrete NVIDIA of AMD kaart?

En hoe staat het met de grafische toepassingen bij Windows en Apple computers? Een uitgebreid overzicht van de stand van zaken.

Apple neemt een geheel eigen plaats in op de computer markt. Met eigenzinnige beslissingen die niet altijd te rijmen zijn met verbetering van de rekenkracht en techniek.

Welke render programma's zijn er zoal over de wereld (meer dan 75 stuks!)

Met een aanvullende korte beschrijving van de bekendste renderprogramma's

Render programma's zijn deels voor de "consumenten - bedrijfs commerciële markt", deels voor de professionele bedrijven, zoals bijvoorbeeld in de film/animatie industrie. Maar ook de medische industrie houdt zich bezig met High-End toepassingen.

Er is een afzonderlijke High-End afdeling om specifieke- en vaak kostbare toepassingen en de benodigde professionele hardware nader toe te lichten. Waarbij we zien dat er medio 2017 een verschuiving plaats vindt van High-End computer hardware naar de betaalbare "consumenten-markt". Ongekende rekensnelheden voor zowel de CPU als de GPU komen daarmee ter beschikking voor lagere prijzen . . .

Definitie werkstation:

"Een computer die binnen een beperkte looptijd (ca. 4 jaar) moet kunnen worden aangepast aan de stand van de techniek. Daartoe dient de hardware flexibel en universeel te zijn."

Deze afbeelding van Nancy Holt geeft een aardig beeld van wat een renderprogramma in wezen is. Een beperkte 3D-ruimte en daarin alles wat er te zien is vastleggen en controleren, wat er met de licht intensiteit, met kleur na weerkaatsing op oppervlakken, met gebruik van diverse lichtbronnen kan gebeuren.

Nancy Holt met een jaarring uit 19880-91 NY


 

N S P R

Bij render programma's gaat het om Nauwkeurigheid, render Snelheid, maar bovenal ook van de kwaliteit van de Preview en daarnaast de Resolutie plus de kwaliteit van de rendering.
 
De schermopbouw van de Preview wordt vaak onderschat, het is essentieel om snel te kunnen beoordelen of de gekozen instellingen inderdaad bijdragen aan het gewenste resultaat.
Wordt hier niet, of onvoldoende aan voldaan, dan is het programma (ondanks alle verdere specificaties) lastiger en moeizamer in het gebruik.
Het aantal in te stellen opties speelt eveneens een belangrijke rol. Zijn de opties op een technische "render" manier opgesteld, of afgestemd op een eenduidig en gemakkelijk gebruik voor iedere bedienaar?
In websites en advertenties van render programma's zien we altijd (terecht) de voordelen van zo'n programma, rijkelijk voorzien van aanprijzende YouTube video's.
 

In deze Renderzone zullen we daarover duidelijkheid scheppen

Website en advertenties belichten (uiteraard) maar één kant van de medaille. De YouTube films zijn (meestal) gemaakt met computers, die vele duizenden Euro's (sommige boven de 10.000), waardoor alles vanzelf lijkt te gaan. De gebruikte hardware configuratie wordt bijna nooit in de YouTube videos vermeld, zodat er geen terugkoppeling voor de gebruiker is.
 
Bij het werken met een DEMO zien we dat de installatie instructie van de fabrikant niet altijd optimaal is. Maar ook de rest van de handleiding over de werking is zeker niet altijd zo als we dat zouden wensen. Verdiep u dus vroegtijdig in het Render Forum en de handleidingen alvorens u een beslissing voor een Render programma maakt.
 
Zie bovenstaande opmerkingen allemaal als de ENE HELFT van de Render medaille, de andere helft kunnen we vreemd genoeg niet uit de teksten van diverse renderprogramma's halen, maar moeten we bij onze eigen COMPUTER HARDWARE zoeken.
Bij Apple is dat simpel, kijk rechts boven bij het Appeltje, Over deze Mac, en klik op het systeemoverzicht, klaar.
Bij Windows computers verschilt de methode per Windows versie.
 
Hoe de grafische kaart gegevens oproepen?
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/24-opzoeken.html
Waar zijn de technische gegevens van de computer te vinden?
http://www.3dontwerpen.nl/inspiratie/035.html
 
Aangezien de meeste Render programma's inmiddels Physically Based zijn, besteden we daar extra aandacht aan met de 3 + 2 = 5 standaard software basis eigenschappen.
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/he/03-Phys.html
 
Zie ook de aankoop ijkpunten van soft- en hardware
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/39-aankoop.html
 
Een perfect Renderprogramma uitkiezen is stap 1, om daar werkelijk gebruik van te kunnen maken, dienen we de 2de stap: "de eigen hardware" ook goed aan te pakken.
Alleen indien we beide keuzes optimaal hebben gemaakt, kunnen er op de juiste efficiënte manier professionele renderingen worden gemaakt. In een fractie van de tijd, die het anders zou gaan kosten.
 
Even een render demo proberen?
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/23-samenvatting.html#demo
 
Wij pleiten voor:
 
1. Goede (engelstalige) gebruikershandleidingen
 
2. Goede Forum en Support ondersteuning fabrikant
 
3. Goede installatie instructies met afbeeldingen alle platformen
 
4. Goede ondersteunende technische specificaties van de gebruikte computers. In drie klassen: minimale-, gemiddelde- en High-End specificaties.

5. Overzicht van rendertijden met de toegepaste computer hardware gegevens, z.g.n. Benchmarks. Met open 3D modellen om zelf te testen.

6. Punten stelsel toepassen voor waardering van grafische kaart, zoals bv. met PassMark points bij Lumion wordt gedaan.

7. Onderbouwing van de technische onderwerpen van de fabrikant, door in kleine lettertjes te vermelden hoe het een en ander is "gemeten" of tot stand is gekomen.


Unreal Engine 4 - Kite Trailer (Tech Demo) (GTX Titan X)

https://youtu.be/w6EMc6eu3c8

Gepubliceerd op 4 mrt. 2015

Created by Epic Games, Kite is a short film about a boy as he pursues his stray kite through a diverse and beautifully realized landscape. Everything you see is generated in real time by Unreal Engine 4 at 30fps. This demo showcases Unreal Engine large world features, photo reconstruction and procedural asset placement. Get Unreal and get going for free at

http://www.unrealengine.com

NB. GAMES georiënteerde programma's komen telkens met nieuwe mogelijkheden op de markt en met betere kwaliteit. Bovenstaande film is een fantastisch voorbeeld van een render / animatie programma, dat met NVIDIA CUDA cores werkt. Conventionele render programma's hebben andere doelen en eisen, maar lopen daardoor vaak achter met ontwikkelingen. De meeste conventionele render programma-makers zijn nog steeds aan het ontwikkelen voor Hardware, zoals dat al decenia de standaard was. Maar de Hardware mogelijkheden zijn vele malen groter geworden en zullen nog fors in snelheid toenemen. De aansluiting met de moderne mogelijkheden en tijdwinst wordt nu vaak nog node gemist door de gebruiker van deze software.

 

De start van een YouTube instructie film over renderprogramma.

• Elke film en tutorial zou en moet in het vervolg MET de technische specificaties van de gebruikte computer beginnen. Alleen op die manier heeft de kijker een indruk van de snelheid van werken van de software.

Het renderprogramma Shaderlight maakte het enkele jaren terug té bond: de presentatie film toonde een razend snel render programma. Echter na aanschaf bleek het een bijzonder traag programma te zijn. Informatie naar de technische gegevens van de gebruikte computer, leverde na veel aarzeling toch dit antwoord op: computer van Euro 3850,-

Ga zelf maar eens op onderzoek uit, het aantal render fabrikanten, dat bij hun presentatie (films - internet pagina's) van te voren vertellen met welke apparatuur ze dat hebben gemaakt is op de vingers van één hand te tellen. Het zijn diezelfde fabrikanten die in hun eigen Forum EERST naar de technische gegevens van de gebruikte computer vragen, overigens geheel terecht, dat zou standaard procedure moeten zijn voor elke vraag.

 

• Waarschuw de Render fabrikant of distributeur!
Zonder technische specificatie van de gebruikte computer heeft de presentatie duidelijk MINDER WAARDE.

• Warn the Render manufacturer or distributor, that a YouTube presentation and tutorial without any hardware specification is of NO VALUE to the viewer !


Opzet en doel Render Zone

De bedoeling van deze site is om meer inzicht te verschaffen zodat wel overwogen keuzes kunnen worden gemaakt bij aanschaf van nieuwe computers voor het gebruik in 3D- en render programma's.

Daarbij is er een groot onderscheid tussen 3D tekenprogramma's die in veel gevallen slechts met 1 core rekenen. En waarbij de grafische functies met API's belangrijk zijn. Een snelle CPU processor geeft dus daar een beter resultaat, samen met een optimale grafische afwikkeling. En bij de keuze voor een multi-core CPU zult u zien dat juist de kloksnelheid steeds lager uitpakt indien u voor meer cores kiest.

Of bij een render programma waar het onderscheid ligt tussen CPU, GPU en combinaties daarvan. Met gebruik van standaard API's zoals OpenGL, OpenCL, DirectX, Mantle, Metal etc. En met grafische discrete grafische kaarten van NVIDIA (CUDA CORES) of van AMD (OpenCL). CPU georiënteerde render programma's ondersteunen bijna allemaal de beschikbare cores in de CPU, waardoor meer cores in dit segment duidelijk in het voordeel is. Ondanks de lagere kloksnelheid.

Professionele werkstations zijn prima met Windows operating systeem en ruime keuze aan moederborden en processoren samen te stellen. Daar kunnen dan 1 - 4 discrete grafische processoren in geplaatst worden, al of niet met SLI of Crossfire. Bij het Apple platform, door velen zeer geliefd, is er op dit moment één topmodel de MacPro 2e generatie waarmee prima kan worden gewerkt met zowel 3D- teken als render programma's. Mits u geen modern CUDA werkend programma kiest, want dat gaat eenvoudig NIET. We proberen hierbij duidelijk te maken dat voor Apple een professioneel werkstation Gen3 bijzonder wenselijk zou zijn. Waar naar hartelust NVIDIA GPU's in geplaatst kunnen worden of de professionele AMD GPU's. Met de verschijning van steeds meer CUDA render software zal (sept 2015) noodgedwongen naar het Windows platform moeten worden uitgeweken.

Render programma's op CUDA georiënteerd hebben onze volledig aandacht, het biedt de gebruiker de mogelijkheid om het renderproces fors te versnellen. Maar er is ook een keerzijde aan die wellicht op deze site niet altijd duidelijk naar voren komt: de manier om met zo'n CUDA programma te werken is totaal anders dan u gewend bent bij CPU programma's. Het vraagt relatief meer tijd om in te stellen en ook de leercurve is aanzienlijk langer.

Verder proberen we een lans te breken VOOR het gebruik van Intel Graphics, alhoewel de inhoud van de pagina's wellicht anders doet vermoeden. Intel Graphics heeft een enorme groei doorgemaakt en wordt standaard in de PC winkel bij ruim 70% van de computers verkocht. Het zou mogelijk moeten zijn om voor de 3D- & rendersoftware ook daar volledige ondersteuning voor te krijgen. Al zouden ze maar met de nieuwste generaties Intel Graphics van de 6e generatie CPU's beginnen met ondersteunen.

Indien een computer fabrikant NVIDIA uit het assortiment haalt dan is het uiteraard niet meer mogelijk om CUDA georiënteerde programma's daarop te draaien. Onder het Windows platform zal deze professionele manier van grafische afhandeling en nog meer die van parallele processen zeker mogelijk blijven. Zie blokdiagrammen van het Windows- versus het Apple platform.

 


naar boven

Render programma documentatie

 

Advertentie

Principe Renderen

http://www.ontmoeting.nl/render/index.html

Render principles

http://www.ontmoeting.nl/english/index-en..html

uitvoering: Online of als CD-ROM per post

in diverse uitvoeringen: leverbaar met blauwe en paarse aanbiedingen.

 

Inhoud: 277 pagina's

• principe renderen 115 pag's
• render programma codes 50 pag's
• werkstations (hardware) 31 pag's
• NVIDIA product info 33 pag's
• literatuur beschrijving 36 pag's.

* Gratis PDF documentatie render programma's