RENDER ZONE

http://www.ontmoeting.nl/renderzone/

homepage

op deze pagina: even een DEMO ophalen?

 

Grafische kaart NVIDIA processor : één brok architectuur.

 

Samenvatting Render Zone


Software render programma's maken nog veel te weinig gebruik van de enorme mogelijkheden die nieuwe, beschikbare hardware kan bieden.

Veel software render fabrikanten blijven wachten tot de CPU met nog meer Cores en Threads wordt uitgerust en iets hogere klokfrequentie en dat is wellicht nog steeds de grootste markt. Waarbij Intel onder druk gezet door AMD (!) nu wel (eind 2017) met meerCores CPU"s uitkomt (van de 7e en 8e generatie).

Iedereen weet dat de wet van Moore bij CPU's aan het afbuigen is en dat het steeds complexer wordt om een CPU concurrerend te maken ten opzichte van een GPU.

GPU lijkt de toekomst te hebben, alleen het dagelijkse actuele probleem is de grote massa computers, die in de markt staan. Blijft het mogelijk om een renderprogramma aan te schaffen, zonder eerst een nieuwe aangepaste computer te bestellen? Bij het gebruik van 3D tekenprogramma's is het meestal niet mogelijk om het proces parallel te laten uitvoeren en zal de CPU voorlopig de hoofdmotor blijven.

Voor GPU render programma's is het een must om één of meerdere goede GPU's in de computer (bijna altijd Windows) te laten inbouwen om het optimale rendement uit het systeem te halen. En schrik daarbij niet van Intel's HD Graphics voor GPU toepassingen niet geschikt, maar wellicht voor 3D teken programma's wel geschikt, ook al zal de fabrikant het ontraden. Of nog gemakkelijker in het midden laten of het wel of niet werkt of half. Bij aanschaf nieuwe computer goed kiezen, maar bij bestaande computers gewoon met een demo proberen.

 

Iedereen weet dat grafische kaarten met hun vele parallele processen (echt) vele malen sneller kunnen werken, dan welke CPU opstelling dan ook.

CPU fabrikanten zijn daar helemaal niet blij mee, als de rekencapaciteit van processor naar grafische kaart verschuift. Dan maken ze soms rare sprongen, die we terugzien in de kretelogie op de websites.

Daar komt bij dat de prijzen van de grafische kaarten ten opzichte van de geboden rekensnelheid enorm zijn gedaald. Voor enkele honderden Euro's is het nu al mogelijk om een superrekenkracht in huis te halen, dat was een vijftal jaren geleden alleen mogelijk door drie nullen achter het bedrag te plaatsen en dan nog was het een langzamer versie, dan de moderne kaarten.

Zowel de CPU als de GPU fabrikanten zijn continu in een soort stoelendans gewikkeld, waarbij aandeelhouders, commercie, marketing, sales en uiteindelijk de verkopen & winstmarge een belangrijke rol spelen. Waarbij de huidige technische nieuwe mogelijkheden nog wel eens in het gedrang komen.

Om het nog onoverzichtelijker te maken zijn belangrijke hardware leveranciers verwikkeld en verbonden met software ontwikkelingen zowel in samenwerkingsverbanden als OpenSource betreffende.

Intel die bijzonder boos reageerde op AMD met de CPU en GPU lijn (medio 2017) gaat nu een samenwerking met AMD aan om eindelijk een betere grafische afwikkeling mogelijk te maken, voorlopig alleen op het mobiele platform, maar wellicht later ook op desktop computers.

 

De controverse tussen Apple en Windows (niets nieuws onder de zon), maar ook tussen Apple en NVIDIA. Waarbij deze beiden op een nieuw Automotive terrein willen excelleren. Het gevolg is dat de perfecte NVIDIA kaarten uit de Apple computers worden verbannen. Om plaats te maken voor de veel goedkopere Intel geïntegreerde, of de AMD kaarten.

Apple roert zich ook nadrukkelijk op het vlak van Open Source en API's, waarbij ze OpenGL en OpenCL in de ban doen, om de eigen Metal API naar voren te schuiven. Het lijkt daarbij een beetje op Microsoft die met DirectX aangaf het zelf allemaal veel beter te kunnen doen. Bijzonder jammer dat zulke toonaangevende bedrijven nota bene allemaal in de VS elkaar het leven zo zuur kunnen maken.

Naast al het desktop / workstation / laptop gedoe is er ook een parallele ontwikkeling op het gebied van mobiele apparatuur met specialistische hardware zoals bv. de ARM processor. Maar ook van de grafische afwikkeling, zowel in het mobiele apparaat zoals smartphone als tablets of smart watches als elders extern.

"ARM is at the heart of your mobile experience"

http://www.arm.com/markets/mobile/

" ARM the architecture for the Digital World "

 

Bekijk het aanbod bij zowel Windows als bij Mac als het gaat om grafische ondersteuning.

 

Zoekt u een simpele oplossing voor de vraag

"Wat is het beste render programma voor mij?"

dan komt u bedrogen uit. Die is er niet . . .

Toch wordt die vraag vele malen dagelijks gesteld. En niet alleen door eerste render gebruikers.

Zoals we gezien hebben zijn de definities die render programma's markeren flinterdun (spectraal renderen, physical correct renderer, Real Time render etc.)

 

 

Is de prijs van een render programma doorslaggevend?

Van deux Chevaux naar BMW is natuurlijk een hele stap. Ook in render programma's kennen we de onderkant, de middenmoot en de high-end programma's. Met als grove vrij willekeurige indeling is de indeling 100 - 300 Euro onderkant, 300 - 800 midden en 800 - 2000 en meer voor de high end programma's.

 

Presteren High-end geprijsde render programma's per defintie beter, dan aan de onderkant?

Dat hangt af van de gebruikte hardware en wellicht nog meer van diegene die het programma bedient. Het leerproces neemt nl. toe met de prijs van het programma. Wilt u op een snelle manier enkele keren per week een leuke rendering maken dan is zo'n investering in High-end onverstandig, aangezien er mogelijkheden en instellingen worden geboden, die ook eerst 'eigen' gemaakt moeten worden.

Lager geprijsde render programma's hebben het voordeel dat ze minder instellingen vragen en dus ook minder leerproces vragen. U bent sneller klaar, maar de mogelijkheden zijn duidelijk beperkter.

We hebben de prijs behandeld en de tijd, die u in een programma wilt stoppen om er 'alles van af te weten' Dan komen we nog een keer op de prijs terug, maar nu voor de computer hardware die u gebruikt en wellicht nog even wilt blijven gebruiken.

 

Wij willen de mooiste rendereringen maken . . .

Dat is dan 'makkelijk' u kunt de mooiste renderingen altijd op internet aantreffen bij zowel de GRATIS render proramma's als bij de onderkant van de markt simpele render programma's. Maar ook bij de middenmoot of de high-end render programma's. Ze lijken allemaal een redelijk tot goed niveau te hebben. Hoe kan dat dan? Simpel omdat diegene die de rendering maakt er niet bij vermeld hoeveel interesse en tijd hij in het programma heeft gestopt en hoe lang het renderen eigenlijk heeft geduurd. Afgezien van het optimaal instellen van het programma zelf. Daarmee zal duidelijk zijn dat u óók de mooiste renderingen kunt maken, zelfs met een gratis render programma of met de onderkant van de markt programma. Indien u er maar interesse en tijd voor kunt opbrengen!

 

Computer gegevens checken

Controleer de technische gegevens daarvan en schrijf ze op.

Bij een Macintosh is dat simpel onder het links boven geplaatste Appeltje te doen "Over deze Mac".

Bij Windows kijk bij http://www.3dontwerpen.nl/inspiratie/035.html

Hardware informatie van de computer opvragen.

Zie ook op deze site bij GPU-opzoeken

Vergelijk de technische gegevens met die van de diverse render programma's en probeer een vergelijk te maken. Kies daarbij niet de MINIMAL REQUIREMENTS, maar de optimale of zelfs maximale gegevens. En sla het betreffende Forum er op na.

Heeft u de mogelijkheid om in de toekomst een nieuwe computer aan te schaffen, ga dan eerst te raden bij een optimale keuze van een render programma. En maak dan ook een keuze uit CPU of GPU en NVIDIA of toch maar AMD. Probeer de gemakkelijke val van Intel integrated HD graphics te voorkomen en te omzeilen.

En pas op de technische eisen van de software uw toekomstige hardware daarop aan.

Indien u dan een keuze moet of wilt maken voor een render programma, controleer dan ook of uw 3D programma daar geschikt voor is. Heeft u de laatste versie van dat programma? En sluit dat aan bij het renderprogramma?

 

Vraag advies

En bedenk dat naar mate u aan meer mensen advies vraagt er telkens ook nieuwe meningen boven tafel komen. Soms zelfs tegenstrijdige meningen en adviezen. Sommige mensen raken daardoor van slag. Uit de hele berg met informatie zult u toch, met behulp van eigen informatie en kennis op een gegeven moment de knoop moeten doorhakken. Naar mate u zelf meer kennis hebt verkregen, is het makkelijker om door alle meningen heen 'te lezen' en die van uzelf te vormen. Hou altijd rekening indien mogelijk met het feit dat commerciële belangen meestal voorgaan op die van de technische mogelijkheden.

Even een Demo render programma downloaden

Is dat eigenlijk wel een goed idee?

Een goede (maar tevens moeizame) methode is het vooraf gebruik van een Demo van een renderprogramma. Vrijwel altijd gratis en gedurende een bepaalde tijd, al of niet volledig werkend. Het kan een prima manier zijn om u een eerste eigen indruk te geven. Alleen daarbij blijft het vaak bij, want om ECHT een indruk te krijgen dient u zich ook in de handleiding van de sofware te verdiepen, films af te spelen en het Forum te lezen. Heeft u die tijd niet of het geduld niet, dan kan zo maar een perfect render programma aan uw neus voorbij gaan!

Omdat u op dat moment niet over de vereiste computer hardware beschikt, of omdat de instructies om de demo te starten niet te vinden zijn. Het resultaat is dat veel tijd verloren kan gaan.

Fabrikanten volstaan bijna altijd met het leveren van een demo, maar vergeten er een duidelijke eerste beginners handleiding bij te verstrekken, waardoor 70% van gedownloade programma's kort daarna weer in de prullenbak terecht komt. Meestal NIET terecht, maar door gebrek aan goede starters informatie en tijdgebrek wel begrijpelijk. Vraag hulp.

De bedoeling van al deze pagina's op internet met de diverse onderwerpen is om een indruk te geven van een tijdsbeeld van de stand van zaken op dit moment. Waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de optimale computer hardware, zowel de CPU als de GPU. Over dat segment is nl. te weinig overkoepelende informatie te vinden, u komt al snel uit bij specialistische werkstation bouwers en daar zijn er maar enkele in Nederland. Wilt u bij zo'n bedrijf de perfecte computer laten bouwen, dan zult u zelf EERST de juiste keuze in prijs en soort render programma moeten aangeven (CPU, GPU, OpenCL, hybride etc.).

Vraag nadere gratis E-mail informatie
en zet bij het E-mail onderwerp: "render zone"

homepage

omhoog