RENDER ZONE

http://www.ontmoeting.nl/renderzone/

homepage 

22 aug. 2017

 

'Snel, snelst en super snel met deze software renderen'

De eigen sterkte van render software naar voren brengen, daar is natuurlijk niets mis mee. Soms slaat het echter door, zonder enige onderbouwing en dan moeten de teksten anders worden beoordeeld.
 
 
 
Ook over rendersnelheid:
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/60-snelheid.html
 
 
Deze pagina gaat over snelle render programma's, waarbij de daartoe tevens benodigde hardware bewust of onbewust onderbelicht wordt.
 

Zoals bekend is het maken van renderingen een samenspel tussen computerhardware enerzijds en sofware anderzijds plus het operating systeem.

 
 

"Het snelste render programma ooit !"

Een zinloze kreet die we regelmatig tegenkomen op internetpagina's van renderprogramma's. Zonder degelijke technische onderbouwing heeft het geen enkele waarde. Maar oordeel zelf aan de hand van de vrij willekeurig gekozen onderdelen van diverse merken.

 

 

 
Het gaat er om met welk 3D programma er wordt gewerkt, hoe groot is de getekende geometrie (zie afb. hieronder), aantal Shaders, de gekozen resolutie van de rendering, aantal lichtbronnen en de materialen, spiegelende oppervlakken, transparantie, de kwaliteit rendering. Gewoon renderafbeeldingen maken of in het bijzonder animaties, VR of mobiele presentatie wellicht?
Wilt u exterieur- of interieur renderingen? Als plug-in of standalone programma? Met de CPU of de GPU of een combinatie daarvan? Met bestaande computer hardware of met een optimaal aangepast werkstation?
 
Physically correct, based, plausible, of unbiased?
Met natuurkundig "juiste" materialen? Hoeveel extra reflectie berekeningen voor licht? Welk ruisniveau zou u acceptabel vinden? En met een duidelijke technische bijgewerkte handleiding in het engels voor de aangeschafte versie, dat blijkt al een hele toer te zijn.
 
 
 
SketchUp Pro raceauto met Statistics menu
 
90.209 Edges, 36.694 faces, 26 groepen, 48 materialen. Zo kunt u alle geometrie en (Edges / Faces) vooraf in SketchUp Pro bekijken.
Roep Windows -> Model Info -> Statistics op. Naar mate u grotere bestanden tekent, meer materialen gebruikt en afbeeldingen, zal in het algemeen het maken renderingen meer tijd in beslag nemen.
 
 

Renderen uitbesteden of toch sneller zelf doen?

Indien u ECHT de (aller) snelste rendertijd wilt behalen, dan zult u dat BUITEN de deur moeten zien in te kopen, òf zelf een adequaat werkstation of renderfarm installeren. De meningen daarover zijn zeer verdeeld. De een wil "zijn ontwerpen" tegen geen enkele prijs buiten de deur laten renderen, de andere heeft er minder moeite mee en stelt het eindproduct na een paar uur superrekentijd meer op prijs, tegen vergoeding.
 
Dan hebben we nog de gebruikers die interesse hebben in de techniek en het zelf opzetten van een eigen werkstation / server evt. voorzien van extra nodes om het rekenproces in huis zo snel mogelijk te laten verlopen. Het voordeel is duidelijk: de ontwerpen hoeven de deur niet uit en de renderingen van afbeeldingen en animaties zijn toch binnen redelijke tijd te realiseren.
 
Het gebruik van een bestaande, niet speciaal daarvoor ingerichte computers komt veel voor. Waarbij het uitgestelde renderen (batch renderen) de uiteindelijke rekentijd verlegd naar de avond- en nachturen.

Tijdens de zomer van 2017 is het duidelijk dat de hardware fabrikanten een concurrentiestrijd uitvechten, waarbij er voor de consument heel wat te kiezen valt tegen aantrekkelijker prijzen dan ooit te voren. En met sublieme technische gegevens, voor een ieder die zich daar van te voren in wil verdiepen. Zoekt u een perfect 3D werkstation dat zowel goed is voor het tekenen (SketchUp Pro of ander populair 3D programma) en goed voor het maken van renderingen? Vraag dat dan niet aan de eerste de beste verkoper in een PC winkel, zij hebben in het algemeen onvoldoende of in het geheel kennis op dit gebied. Ze weten wel welke typen nog van de plank moeten, om in de winter klaar te zijn voor de nieuwe collectie. U dient zelf de nodige kennis te hebben opgedaan, omtrent wat u denkt dat U nodig hebt.

 
 

De snelste render software, bestaat ie?

Komt altijd weer neer (na evaluatie van de software) op het goed van te voren kunnen inschatten en beoordelen van de benodigde hardware en de optimale ontwerp tekeningen. Daartoe zijn de Technische Vereisten essentieel die de software fabrikant vermeld. Een Benchmark is daarbij van harte aanbevolen.
Indien er een Benchmark beschikbaar is, dan zult u zelf aan de slag moeten om te achterhalen waar de sterke- en de zwakke kanten van de software liggen. Lees ook het render Forum er goed op na en sla de FaceBook pagina's over.
 
Het veel gehoorde "U kunt toch een gratis DEMO ophalen" gaat uit van het gebruik van bestaande computer hardware. Het dekt de verkopende software partij in voor evt. problemen die zich achteraf voor kunnen doen met niet optimale computer hardware, die wel degelijk aan de technische vereisten voldoen. Ook het vooraf testen met een hulpprogramma van de fabrikant van de software is een mogelijkheid. Bedenk echter dat deze dezelfde ruime marge aanhoudt om toch vooral geen enkele klant vooraf al te verliezen.
Het zijn gemakkelijke methodes, die weinig tijd vragen en soms is het nog handig ook voor de toekomstige klant.
 
* Een render demo programma beoordelen is zeker niet eenvoudig voor de nieuwe gebruiker, zo niet ondoenlijk binnen de demo-tijdslimiet.
 
Om meerdere renderingen met hoge resolutie per dag te maken is VOORAF duidelijkheid van de benodigde computer hardware essentieel.
 
 

Een architect laat toch geen huis bouwen zonder vooraf tekeningen en berekeningen te maken?

Om vervolgens af te wachten hoe lang het blijft staan zonder om te vallen.

 
Vaak zijn de optimale hardware benodigdheden niet bij de render fabrikant beschikbaar, omdat deze uitgaat van de onderste hardware grens van de processoren en grafische kaarten (geïntegreerde kaarten) en soms bij problemen (support) ineens omschakeld naar gigantisch hoge systeem eisen.
 

"U weet toch WEL dat voor een professioneel programma ook professionele hardware nodig is?"

Realiseer u dat de reeks van hardware apparatuur heel breed is. Aan de top zien we werkstations die worden gebruikt om YouTube voorbeeld filmpjes te tonen van het renderprogramma. Aan de staart van de reeks de minimale technische eisen, waarbij zelf een computer van vele jaren terug nog geheel aan ALLE eisen voldoet. Met de consequentie dat de gebruiker met extreem lange rendertijden wordt opgezadeld. Wij pleiten hier voor meer universele, praktischer gebruiksvoorbeelden als het gaat om de beoordeling van de software versus de gekozen computer hardware.
 
 
 

GPU renderen de uitkomst?

 
GPU renderprogramma is niet alleen veel complexer om te ontwikkelen, de ontwerpers dienen andere kennis van de materie te hebben dan voor gangbare C++ voor CPU programma's.
Het aantal mogelijkheden die CPU renderen biedt is moeilijk te evenaren in een GPU render programma en vraagt vele jaren van intensieve research.
 
En volgens de Amdahl's law wordt de snelheidswinst van telkens maar maar meer CUDA Cores al snel beperkt en afgevlakt. Alleen bij processen die voor 90 - 95% parallel kunnen blijven lopen is het gebruik van meer Cores heel aantrekkelijk.
Het inzetten van een GPU om samen met de CPU te rekenen is dus alleen zinvol indien het om render onderdelen gaat die gemakkelijk en meervoudig tegelijk kunnen worden berekend. Alleen dan haalt u het optimale resultaat uit GPU renderen met een stukje CPU. Maar die verhouding ligt zeker niet altijd vast, lees de Benchmark van het renderprogramma er maar op na.
 
Sterker: in een aantal gevallen kan de investering van een duurdere grafische kaart achterwege blijven, waarbij alle aandacht en investeringsgeld gericht dient te zijn op een snelle en meer Cores CPU processor.
We laten hier voor het gemak de specifieke GPU renderprogramma's die alleen maar met CUDA Cores werken buiten beschouwing, deze bezitten nl. "van nature" al een veel snellere rendercapaciteit dan welk multi CPU core renderproces dan ook.
 

CPU versus GPU http://www.ontmoeting.nl/renderzone/134-cpu-gpu.html

 
 
 
 
Amdahl's wet voor het theorietische snelheidswinst met meerdere processoren.
Theoretisch zou 20 x snelheidswinst kunnen worden geboekt met een 95% parallel werkend programma.
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl%27s_law
 
 

 

"KeyShot DE SNELSTE"

 
KeyShot's publiceert in een vage omschrijving de benodigde computer hardware, waarbij de fabrikant zich op geen enkele manier wil uitlaten over de wijze waarmee de software optimaal is toe te passen. Het enige wat te lezen valt, is dat het om een CPU-renderer gaat, waarbij meer Cores en snellere kloksnelheid aantrekkelijk is. En alles direct op het scherm live is te volgen. Hier en daar zien we een 2-Core CPU als ondergrens.
 
We blijven in sprookjes geloven, dromen verder en worden meegenomen naar de meest ideale rendersoftware omgeving die er bestaat. Maar wacht, we kunnen dat ook bij een dozijn andere software merken op hun websites zien. Het is een keuze die elk rendermerk individueel maakt om de overvolle markt te bewerken (meer dan 85 renderprogramma's wereldwijd).
 
https://www.keyshot.com/
 
Heel handig om de hete brij en exacte technische gegevens heen laveren . . .
 
Rendering Speed
 
The speed you have within KeyShot cannot be compared. Whether you're on a small laptop or a networked server with multiple CPUs, KeyShot will use all the cores available.
 
Fast
 
Everything inside KeyShot happens in real time. KeyShot uses unique rendering technology which makes it possible to see all changes to materials, lighting, and cameras instantly.
 
Systeem vereisten, het is even zoeken, maar dan heb je ook NIETS:
 
LINK Keyshot
 
Een algemeen verhaal over bloemetjes en bijtjes.
"KeyShot will use all the cores available", maar dan alleen van de langzame CPU ! De veel snellere GPU wordt buiten beschouwing gelaten.
De link voor minimale technische vereisten leidt u regelrecht naar het invullen van al uw persoons gegevens voor de Download link, verder niets.
 
 
"De snelheid van KeyShot is niet te vergelijken met andere programma's", natuurlijk is die wèl te vergelijken met behulp van één of meerdere 3D test ontwerpen. Maar dat is kennelijk niet de bedoeling.
 

Optimalisatie van de 3D ontwerp tekening brengt vaak de meeste snelheidswinst

 
SketchUp Pro "Improving Performance"
https://help.sketchup.com/fr/article/3000142
 
Kennis en kunde van de teken software is daarbij essentieel
SketchUp Pro 2017 basishandleiding in het Nederlands
http://www.ontmoeting.nl/su/sketchup2017/index.html
 
Tips en Trucs voor SketchUp Pro 2017
http://www.ontmoeting.nl/su/tips2017/index.html
 
Voor de jeugd
SketchUp ABC, starters handleiding
http://www.ontmoeting.nl/su/SUABC/index.html
 
Duizenden perfecte 3D modellen voor SketchUp gebruikers
Zó om direct zelf in uw eigen ontwerpen toe te passen voor een eenmalige minimale investering
http://www.3dontwerpen.nl/podium/browser.html
 

 

Happy Rendering!

Waar gaan we in de toekomst met renderen naar toe?

This is the future. So you better get ready . . .

Don't start with a DEMO !


 
Render afbeeldingen en animaties zijn de beste vriend van architect, interieur ontwerper, modelmaker en vormgever. Het maakt het mogelijk om iets te tonen, in plaats van er over te praten.
Maar zo'n virtuele en soms nauwelijks van echt te onderscheiden vertoning heeft nog een belangrijk aspect: de maker zelf kan zijn eigen werk van te voren kritisch bekijken en optimaliseren.
 
Waarbij perfect kan worden ingezoomd op elk aspect van het ontwerp, onder elke hoek en zelfs in diverse doorsnedes en kleur-, BIM-, schaduw- en prijsmodellen. Daarmee is 3D rendering een essentieel onderdeel van het ontwerp proces, met ingebouwde kwaliteits controle vooraf.
 
Naarmate de techniek dat mogelijk maakte, zijn er aanvullende presentatie uitvoeringen beschikbaar, zoals weergave op een tablet, op een Smart Phone en dagelijks in het nieuws: Virtual Reality (VR), meerdere Hres beeldschermen. Daarnaast kan het 3D model naar een 3D printer worden gestuurd voor een maquette. Of als kant en klaar model in hout op een plotter uit te snijden voor het maken van meubels.
 
Daarmee wordt het mogelijk om het ontwerp tot in het detail dat gewenst wordt, van te voren door een grote groep belanghebbenden te tonen en te laten evalueren.
 
We zien dat duidelijk in de presentatie fase, dat de gemiddelde klantenkring ge- (en ver) wend is geraakt door de meest fantastische fotorealistische ontwerpen. Zonder enige kennis en kunde te hebben van wat er allemaal bij komt kijken.
 
De discusie is dan ook of en in welke mate, fotorealistische ontwerpen ALS NATUURGETROUW moeten overkomen in de presentatie fase. In de schetsen uit het verleden kon globaal een eerste indruk worden verkregen, waarbij de belanghebbenden hun zegje konden doen. Geeft u daarvoor in de plaats een aantal kleurenafdrukken van de meest fraaie "echte" voorstellingen, dan is er minder om over te praten, de creatieve invulling en beleving komt dat soms niet altijd ten goede. Het is alles of niks zo lijkt het. Het is aan de ontwerper om dat aspect duidelijk voor ogen te hebben en af te wegen om uiteindelijk zijn eigen weg en stijl te volgen.
 

 

Latest Advancements in Architectural Rendering Software

 
https://www.easyrender.com/blog/latest-advancements-in-architectural-rendering-software
 
Revit
SketchUp
Rhino 3D
Archicad
Maya
AutoCAD architecture
3ds Max
Vectorworks architect
Chief architect
Lumion 3d
 

 

"Octane is fast"

https://home.otoy.com/render/octane-render/
 
OctaneRender is the world's first and fastest GPU-accelerated, unbiased, physically correct renderer. What does that mean? It means that Octane uses the graphics card in your computer to render photo-realistic images super fast. With Octane's parallel compute capabilities, you can create stunning works in a fraction of the time.
 
Octane is snel (uit eigen ervaring), veel sneller dan een conventioneel CPU render programma, maar snelheid wordt alleen bereikt indien de computer hardware aan de gemiddelde of hoogste eisen voldoet. En dat inclusief een goede NVIDIA CUDA kaart.
 
Is de hardware niet op orde, dan gaat de software dat ook niet oplossen door nog sneller te werken . . .
 

 

Best architectural rendering software

How to use VR and 3D illustration for marketing residential properties
 
https://www.villagefeatures3d.com/blog/best-architectural-rendering-software-2014
 
V-Ray
Maxwell Render
Octane Render
Cinema 4D
Modo
 

 

Lenovo

"Faster rendering" pagina 4 van deze PDF
 
"The design team can now render images in a matter of minutes"
"How one I.T. Pro discovers that workstations can make all the difference"
"Delivers workstation performance in a lightweight, durable package."
 
Link Lenovo
 
 
A workstation that saves time
 
Next, Augsburger gave the workstation to some employees who routinely work from home, including a designer and an accountant. "They liked the power of it't was definitely fast enough for their needs"‚ but they loved the size," he says. "That really set it apart. It was light, easy for them to take home, and they fell in love with it. They didn't want to give it back!"
When the designer rendered an image on the ThinkPad, it took only about six minutes, versus the 10 minutes it usually takes on the Dell. Because they're often rendering images, over a month or a year, those three to four minutes can mean significant time-savings. With their Dell device
 
Waarbij de computer techniek niet aan bod komt, het gaat om de algemene verkoop-sfeer
 
In de technische gegevens komen we Intel HD Graphics 620 tegen als enige grafische afwikkeling. De 7e generatie Intel i7-7600U is een zuinige processor (introductie 1ste kwartaal 2017, 2.80 GHz basis klok) met slechts 2 Cores en 4 Threads bedoeld voor de onderkant van de laptop markt. Voor een CPU renderprogramma dus ongeschikt, aangezien deze minimaal 4 Cores en 8 Threads dient te hebben om sneller te kunnen renderen. Ook voor OpenCL of CUDA core renderen wordt eigenlijk niets toegevoegd met deze goedkope laptop.
 

 
 

Render Engine Comparison

Cycles vs The Rest

augustus 2015
 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants
 
Cycles has come a long way since we first saw that super cool train demo from Brecht back in 2011, but how does it compare to other path tracing renderers available today? Well in this post, I put cycles to the test against 5 other render engines that can be used with Blender:
 
  • LuxRender
  • Maxwell
  • Mitsuba
  • Octane
  • V-Ray
 
Ronde 1
Misuba is het snelst met 07:27
Cycles en Maxwell het langzaamst
 
Ronde 2
Interieur afb.
LuxRender wint het hier, Maxwell is het langzaamst
bekijk ook de gemaakte renderingen, Maxwell springt er wel uit in detail en scherpte
 
Ronde 3
V-Ray is het snelst, LuxRender het langzaamst
 
Gemiddelde rendertijden, van snel naar langzaam
 
V-Ray (snelheidskeuze duidelijk, maar het is toch niet zo eenvoudig)
Octane
Mitsuba
Maxwell
LuxRender
Cycles
 
testen uitgevoerd augustus 2015 (dus met oude versies van de diverse programma's) met deze hardware:
Intel Core i7 3770 (derde generatie, inmiddels hebben we de 7e generatie Intel CPU's) met 12 GB RAM Windows 7. Voor de proeven met Octane werd een GTX 650 ingezet. (384 CUDA Cores, 1058 base clock en 1024 MB VRAM GGDR5 geheugen. In 2017 niet meer van deze tijd, vanwege het geringe aantal CUDA Cores en het geringe VRAM geheugen.
 
 

 
https://www.autodesk.com/campaigns/livedesign
 

LIVE Design

 
Innovative workflows to create interactive visualizations and virtual reality experiences.
 
Systeem vereisten Revit 2018
 
Link knowledge autodesk
 
 
met een keuze naar drie systemeen benodigdheden:
 
  • - entry-level
  • - balanced price and preformance
  • - large, complex models
 

* Wellicht is dit HET MODEL voor alle software? Drie doelgroepen om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om naast het meest optimale software programma, ook de hardware op orde te hebben.

 
1. Entry Level:
zelfs één enkele-Core Intel processor (als het maar i-core is, zonder generatie) wordt hier genoemd, dan moet u toch echt naar het computer museum. Lager kunnen we dan ook niet afdalen. Instructieset SSE2 is aan de heel flexibele kant voor de gebruiker, in 2001 door Intel ontwikkeld samen met de Pentium 4. Inmiddels is SSE 4.2 beschikbaar.
Grafische kaart: idem dito, met verwijzing naar de Autodesk Certified Hardware page. De al geruime tijd niet meer bijgehouden database met allemaal oude typenummers.
 
2. Balanced price and performance:
Nog steeds lage algemene technische computer gegevens, maar nu met 8 GB RAM in plaats van 4 GB.
 
 
3. Large, complex models:
CPU, met de hoogste CPU snelheid en aantal Cores, die u kunt betalen (dat is pas taal)
16 GB RAM (aangezien geheugen relatief goedkoop is, kon hier nog wel wat bij)
Grafische afwikkeling: DirectX 11 met Shader Model 5. Weer verwijzend naar de verouderde database informatie.
Geen woord over het bestaan van geïntegreerde grafische processen (HD Graphics) of over de nieuwste NVIDIA of AMD GPU's, dat zou uit de database moeten blijken, maar daar staan alleen de oude typen vermeld.
De Revit "2018" is niet in te klikken, het blijft met enige moeite bij 2017.
 
Met AutoCAD gaat het ook niet lukken in de database
 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?id=18844534&siteID=123112
 
Kennelijk gaat men er bij Autodesk vanuit dat de software dealer de juiste informatie ter beschikking heeft. Maar daar refereert menigeen voor GPU direct door naar deze database.
 
 

 

V-Ray, Mistuba, Maxwell, LuxRender en Cycles op de testbank met Blender

 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants
 
V-Ray
voordeel:
* Extremely tweakable - many algorithms, samplers and settings for each to optimize rendering for both animations and still renders.
* You can even use more than one rendering algorithm at the same time.
* Very popular, meaning there's lots of tutorials and examples floating around the interwebs.
 
nadeel:
* Because of it's complexity, it has a pretty big learning curve.
* The documentation is actually pretty bad.
 
Octane
voordeel:
- Like Cycles, it's very interactive and easy to learn
- Nice documentation
- Has the ability to optimize meshes for animation rendering
 
 
Mistuba
voordeel:
- Many rendering algorithms and samplers to play with
- Excellent documentation
- Open-source and popular among researchers, making it the perfect playground for features that haven't made it into mainstream renderers just yet.
 
 
Maxwell
nadeel:
- No material nodes, which makes it a bit tricky to work with textures
- The slowest and noisiest on average
 
 
LuxRender
Voordeel:
- CPU and GPU rendering
- Many rendering algorithms and samplers to choose from
- Lots of post-processing filters like lens effects and noise reduction
- Great documentation with many examples
 
Nadeel:
- New version doesn't support all features yet (e.g. hair)
- It's pretty complicated and hard to learn
 
 
Cycles
voordeel:
- Fairly simple to learn (it's very interactive)
- Material nodes and viewport rendering are the bees knees
- Good documentation

 
 
 
 

"Redshift BELACHELIJK SNEL"

 
LINK Thingboxsoftware
 

Ludicrously fast production-ready rendering

 
December 7, 2016
 
So, you've heard of Redshift, but what is it? and how could it be useful for you?
 
Redshift is the world's fastest renderer built to meet the specific demands of contemporary high-end production rendering.
By leveraging the incredible computing performance and efficiency of the GPU, Redshift dramatically speeds up rendering, resulting in faster iteration and lower costs.
 
If you'd like to find out more about Redshift, take a look at our Redshift page or head over to the Thinkbox Marketplace
 
https://www.redshift3d.com/product
 
Redshift is the world's first fully GPU-accelerated, biased renderer.
 
Redshift is a powerful GPU-accelerated renderer, built to meet the specific demands of contemporary high-end production rendering. Tailored to support creative individuals and studios of every size, Redshift offers a suite of powerful features and integrates with industry standard CG applications.
 
 
 
Redshift en Pentium IV vermelding
ook bij Redshift zien we dezelfde lage systeem eisen terugkomen, die ook bij V-Ray, Autodesk en KeyShot worden gehanteerd. Pentium IV staat niet zo zeer voor de processor, maar meer voor de x86 instructieset die toen uitkwam. Maar voor wie is dat helemaal duidelijk?
 
Processor with SSE2 support (Pentium 4 or better)
 
https://www.redshift3d.com/product/system-requirements
 
geadviseerde hardware:
 
- 16 GB of system memory or more
- Core i7 or Xeon equivalent, 3.0 GHz or higher (geen vermelding generatie)
- NVidia GPU with CUDA compute capability 5.0 or higher and 8 GB of VRAM or more
- Multiple GPUs
 
waarbij opvalt dat het RAM geheugen te laag wordt opgegeven en bij de Intel Processor de generatie is "vergeten", ook het aantal Cores is vergeten, dat komt wellicht omdat met de grafische kaart wordt gerenderd.
De eisen die er aan de NVIDIA grafische kaart worden gesteld zijn wèl fors, 8 GB VRAM geheugen, dat is zoeken in de hogere regionen van de Quada / GeForce GPU reeks. Maar tegenwoordig voor aantrekkelijke prijzen te koop.
 
https://developer.nvidia.com/cuda-gpus
 
 

Render Engine Comparison

nov. 2015
 
https://www.linkedin.com/pulse/render-engine-comparison-scott-martin
 
It still isn't clear cut as to which render engine you should use, it really does depend on client expectations, if they want a static product shot then Octane might be the choice.
 
 

 

V-Ray snelheidsverbetering

 
mei 2016 (dus niet meer van toepassing op de nieuwe V-Ray 3.6 versies !)
 
What is the best rendering setting in V-Ray to speed up rendering while maintaining good quality?
 
LINK bayt.com
 
 

 

Corona render

 
Speed is an important factor in production that cannot be ignored. A usable renderer must always deliver results as fast as possible. That is why we are always looking for ways to cut down parsing and rendering times, without forcing users to buy expensive hardware.
 
https://corona-renderer.com/features/speed/
 
Download Corona
 
We invite you to test drive Corona Renderer for FREE for 45 days without any limitations! Get the demo.
 
Maar er is wel degelijk een uitkomst voor de vraag welke systeem eisen er eigenlijk voor Corona zijn: De Corona Benchmark, waar u VOORAF alles kunt bekijken en aflezen hoe lang uw rendering zou kunnen duren, tenopzichte van andere hardware.
Pas op pagina 38 van de database zien we de eerste Intel Core i7-6950X verschijnen op de 1126 plaats, daarvoor alleen de professionele Xeon processoren.
 
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/126-news14jul.html#start
 
Corona system requirements
 
https://docs.coronalabs.com/guide/start/systemReqs/index.html
 
We dachten dat het niet lager kon met systeemeisen, jawel het kan wel. Met een 1 GHz processor (aanbevolen), 1 GB RAM (aanbevolen) en OpenGL 2.1 (huidige OpenGL is bij versie 4.5).
 
 

 

"Solidworks en NVIDIA CUDA CORES: SNEL"

 
Discover superior real-time photorealistic rendering
 
http://www.nvidia.com/object/faster-rendering.html
 
SOLIDWORKS Visualization products (formerly known as Bunkspeed)
 
Bunkspeed is an easy to use yet powerful design visualization software intended to help designers and engineers see their products in photoreal quality, as early in the development pipeline as possible. Bunkspeed directly integrates with SOLIDWORKS Standard, Premium or Professional by managing design revisions through monitoring time stamps of SOLIDWORKS parts and assemblies. If existing geometry changes in SOLIDWORKS, that geometry will automatically update within Bunkspeed without having to re-import anything and without having to re-paint the model.
 
For the easiest interface producing the highest quality renders in the shortest amount of time, look no further than Bunkspeed. Explore the new line of products by Bunkspeed.

 

"Enscape3D SNEL"

 
Architectural rendering for architects
 
The best way to get a rendering quickly
 
https://enscape3d.com/architectural-rendering/
 
It's fast
 
Revit raytracing 9 minuten, Enscape 0,02 seconde
 
factor 27.000 x sneller
 
"What used to take days now takes minutes"
 
System Requirements
 
https://enscape3d.com/knowledgebase/system-requirements/
 
met veel onduidelijkheden voor de toekomstige klant
 

 
 

Meest populaire rendersoftware voor architecten en ontwerpers

 
LINK easyrender
 
V-Ray, Mental Ray, Maxwell, Octane Render, Cinema 4D, Modo, 3ds Max (on board)
 

 

8 Best Rendering sofware and Plugins for SketchUp

 
LINK easyrender
 
V-Ray, JointPushPull, CurviLoft, Podium, Purge All, Twilight Render, Mirror, Brighter3d
 

 

Intel HD Graphics vergelijking van typenummers.

7 maart 2017
 
Intel brengt een paar keer per jaar nieuwe typen op de markt, waardoor de actuele lijst nog veel langer is.
 
https://www.laptopmag.com/articles/intel-hd-graphics-comparison
 

GPU hardware ontwikkelingen door Tim Sweeney

 
LINK tgdaily.com
 
 
Sweeney:
GPU hardware. And you can implement DirectX entirely in software, on the CPU. DirectX software rendering always has been there. Microsoft writes the reference rasterizer, which is a factor of 100 slower than what you really need. But it is there and shows that you can run an entire graphics pipeline in software. I think we're only few years away from that approach being faster than the conventional API approach - and we will be able to ship games that way. Just think about the Pixomatic software rendering.
 
 

Tim Sweeney

ontwerper van Unreal game Engine en CEO van Epic Games
 
 
TG Daily: General purpose GPUs competing with CPUs? Do you already have any idea who might win this battle?
 
Sweeney:
Hard to say at this time. Both can run any kind of code, GPUs are just much better optimized for highly parallel vector computing. CPUs are better for authorized out-of-order, branching, and operating system type of things.
 
Once they both have a complete feature-set, things will get very interesting there. We could see the CPU pushing GPUs out of the market entirely, if the integration of highly parallel computing influences future designs.
 
Or, we could see GPU vendors start pushing actual CPUs out of the market: Windows or any other operating system could run directly on a GPU. There are lots of possibilities.
 
 

 
Inhakend op Sweeney's vooruitzienende blik, de hardware spelers in de markt
 
Het hardware speelveld is wat ontwikkeling voor een belangrijk deel in de VS gevestigd. De productie vindt voor het grootste gedeelte in Azië plaats. Alhoewel we zien dat zowel NVIDIA als Apple hebben ingezien dat het dichter bij in eigen land fabriceren ook voordelen met zich mee brengt.
 
 

Intel

Grootste CPU fabrikant ter wereld. Eigenaar van de belangrijke x86 instructieset, die in de zeventiger jaren voor de 8086 processor werd ontwikkeld. Doordat IBM deze ging toepassen werd het een succes en een ieder kan nu niet meer om deze x86 set heen. Zonder een licentie op deze x86 instructieset geen algemeen universeel computer mogelijk. Maar zoals alles heeft ook de x86 een verloopdatum, voorlopig nog lang niet, maar de mobiele markt is wel in opkomst. Vreemd genoeg wordt een deel van de ARM processoren ook door Intel in consignatie gefabriceerd, het kan raar lopen.
 
De x86 instructieset is in licentie bij AMD en Cyrix uitgezet. Het is onwaarschijnlijk dat deze ook aan NVIDIA zal worden verkocht door Intel. Waardoor het sprookje van razendsnelle NVIDIA processor als hoofdmotor voor de computer van de toekomst van de baan is.
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/X86-instructieset
 
Intel heeft al een aantal jaren een software uitvoering van de grafische kaart in zijn consumenten processoren ondergebracht. Daartoe is het gebruik van patenten noodzakelijk, die bij NVIDIA en bij AMD berusten. Tot maart 2017 had Intel een contract met NVIDIA, dat is nu afgelopen. Hoe het verder gaat is nog niet bekend gemaakt. Intel zet zich in alle publiciteit graag af tegen NVIDIA, kennelijk een belangrijke concurrent.
 
 
 

NVIDIA

Jensen Huang, Chris Malachowsky en Curits Priem zetten in 1993 NVIDIA op. Jensen Huang is de huidige CEO die graag voor het voetlicht komt om alle nieuwe vindingen voor een enthousiaste toehoorders mee te delen.
In 1999 werd de GPU uitgebracht, in 2005 ontwikkelden ze de processor voor de Sony Playstation 3. En in 2006 werd de CUDA architectuur ontwikkeld. Deep learning is één van de belangrijkste topics van dit moment. Samen met het in sneltempo uitbrengen van grafische kaarten met als belangrijkste klantenkring de GAMES. NVIDIA is in staat geweest om de GPU op een hoger plan te zetten, waardoor het sneller parallele processen tegelijk kan uitvoeren.
 
 

AMD

AMD werd in 1969 als klein bedrijf opgezet voor productiewerk op het gebied van processoren. Onder aanvoering van CEO Lisa Su is met een inhaalslag bezig in 2017. Zowel op het gebied van processoren als op dat van de grafische kaarten. Waarbij ze dankzij enorm veel ontwikkeling een goed product voor aantrekkelijke en concurrerende prijs kan aanbieden.
Waarbij Intel zich het meest "bedreigt" voelt en zijn nieuwe lijn processoren vervroegd op de markt zal brengen. AMD komt met de x86 Zen processor lijn. Sony's PlayStation 4 GAME console is voorzien van AMD's geïntegreerde schakelingen, er zijn er meer dan 40 miljoen van verkocht. We zullen de komende tijd nog veel van AMD horen ook op het gebied van grafische kaarten en op server processor gebied.
 
AMD geschiedenis
http://www.amd.com/en-us/who-we-are/corporate-information/history
 
x86 Intel en AMD nov. 2009
http://www.amd.com/Documents/AMD_Form_8-K_Filing_RE_Patent_Cross_License_11_17_09.pdf
http://www.amd.com/en-us/who-we-are/corporate-information/competition/antitrust-enforcement
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/130-AMD.html
 
 

ARM

Op een heel ander speelveld opereert de ARM architectuur van oorsprong van Acorn Computers LTD uit Engeland. De ARM processor startte in 1983 voor de BBC Micro computer. Intel bemachtigde een licentie voor de populaire pda's. Microsoft ontwikkelde een x86 emulatie werkt op ARM processoren en Windows 10. Intel reactie was kort en afgemeten: ze zullen er alles aan doen om hun "x86" rechten tot de hoogste rechter te bevechten. Daarmee neemt de spanning tussen Intel en Microsoft alleen maar toe, terwijl Microsoft natuurlijk een van de grootste indirecte klanten van Intel processoren is. Intel is helemaal niet van ARM gecharmeerd, het zou een mobiel platform succes kunnen worden, zonder een Intel CPU van binnen.
 
LINK Tweakers
 
Link ZDNet
 
Stroomverbruik bij processoren wordt steeds belangrijker bij het mobiel maken van computer apparatuur.
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/123-4juli17-nws.html
 
Inmiddels is het mogelijk dat het operating systeem Windows geheel en al in een NVIDIA grafische kaart draait, zonder processor, maar in wezen is de parallele architectuur daar duidelijk minder geschikt voor. En CUDA core draaien op een CPU is ook al mogelijk geworden, ontwikkeld door V-Ray.
 
Octane ontwikkelde een programma om CUDA codes om te zetten naar OPENCL code, waardoor alle render programma's overgezet zouden kunnen worden en ook door AMD GPU's gebruikt zouden kunnen worden. (maart 2016)
 
Link Venturebeat.com
 
Ondertussen is er weinig meer van vernomen, CUDA is eigendom van NVIDIA en deze zal op de achtergrond Octane daar wel op hebben gewezen. Ze hadden nog meer in gedachten: van CUDA naar Vulkan, DirectX, OpenGL, OpenCL, voor Android, Playstation 4 en WebGL3.
"You can now take the best and highest GPU language and run it on other devices," Urbach said.
Maar ook aan emulatie van software zijn rechten gebonden en dat was even vergeten.
 
LINK Tweakers
 
Er zijn steeds meer software fabrikanten die naast de reguliere software verkoop ook een of meerdere SDK's in de verkoop hebben. SDK = Software development kit.
De laatste die dat uitgebracht heeft is V-RAY, zodat andere renderbedrijven tegen licentie gebruik kunnen maken van "het inwendige" van het populaire renderprogramma. Waaromheen een schil met eigen opties en menu's kan worden ontwikkeld.
 
https://docs.chaosgroup.com/display/APPSDK/Application+SDK+Home
 
Een groeiend aantal renderprogramma's maakt openlijk of minder openlijk gebruik van licenties van een of meerdere SDK aanbieders. In wezen gebeurde dat zal decenia geleden, alleen tegenwoordig is het met het nodige spitwerk gemakkelijker boven tafel te krijgen.
 
Zo heeft Abvent, de makers van Artlantis en Render[in] de overstap gemaakt naar het gebruik van REDWAY3D, ook een Parijs bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van REDsdk.
Nadeel van deze samenwerkingsverbanden is dat de eigenlijke basis ontwikkelaars / programmeurs en zelfs de CEO's en CTO's zich in één of ander samenwerkings routine zullen moeten zien te schikken. Waar vroeger sneller op bepaalde ontwikkelingen en bugs kon worden gereageerd, is het nu een kwestie van schikken en afwegen. Ook Twinmotion (door Abvent gekocht van KARA) is inmiddels voorzien van een nieuw binnenwerk, dat bij Unreal Engine vandaan komt. Waardoor Twinmotion in een klap twee belangrijke aspecten heeft verwezenlijkt: Twinmotion voor professionele Apple computers en VR compatibel.
 
http://www.ontmoeting.nl/renderzone/120-news-twin.html
 

 

Happy Rendering! 

This is the future. So you better get ready . . . 

Don't start with a DEMO !

 
 

naar boven