SketchUp 3D software

Land en Water CD-ROM

Windows / Macintosh

ISBN: 978-90-8814-015-0

Deze CD neemt u mee op de speurtocht vanaf 400.000 jaar geleden tot heden. Deze CD vormt een compleet boek "LAND EN WATER" van ca. 300 pagina's met enorm veel kaarten en afbeeldingen voor een minimale prijs!

CD-ROM op internet pagina's gebaseerd. Rijk geïllustreerd en chronologisch van opzet.

Prijs 6,20 incl. btw, excl. porto briefpost
Bestelnummer 015-0 CD
 
Bestelnummer 015-0 ONL
Online verzending, zonder verzendkosten.

Bestelinformatie

Bestel deze unieke handleiding. Een E-mail met uw order en fakturatiegegevens is voldoende.

 

Land en Water

Aan de hand van feitelijke informatie en boeiende verhalen over dijkbouw, landaanwinning, ijstijden, landvormen, het duinengebied, het IJsselmeergebied, Zijpe, Castricum, Het Gooi, Urk, Lelystad, Markerwaard, Flevoland, Wieringermeer, Swifterband, Almere, Ketelhaven, Schokland, Varik, Vierlingh, Wieringen, Afsluitdijk, Zijpe, Den Oever, Hoge Vaart, C14 methode, 9 november 2007 storm, polders, overstromingen en opgravingen, krijgt de lezer een indruk van hoe Nederland is ontstaan.

'Hou uw voeten droog' en bekijk hoe dat in Nederland gebeurt!

Daarbij is er vooral aandacht voor het 'leven' met (ons) water en de landaanwas in de loop van de eeuwen. Bekijk hoe het gebied waar u nu woont in ontwikkeld tot wat het is.

Lees hoe de vroegere bewoners van Noord Nederland leefden in het veelal drassige gebied. Ervaar hoe de diverse polders werden aangelegd en wat daar de problemen waren. De ervaringen opgedaan met Andijk werden bij het droogmalen van de Wieringermeer en de Noordoostpolder toegepast. Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland komen uitgebreid aan bod met het waterbeheer van vroeger en van vandaag de dag. De gemalen en stuwen worden besproken aan de hand van veel fotomateriaal en aanvullende gegevens.

Informatie over het wonen aan of op het water, blauwalg en de mogelijke oplossingen. De eerste dijkenbouwer van formaat Vierlingh en ir. C. Lely met hun ideeën en plannen. Rijkelijk voorzien van historische kaarten en fotomateriaal.

  

Bekijk de pagina's hier

Naar boven

 
 
Pakket met Land en Water (Windows, Mac & Linux).
 

Historische foto's, landkaarten en actuele foto's wisselen elkaar af. 

• Haal hier uw PDF op met alle gegevens.

Naar boven